Ogród obok schodów – projekt

Wokół schodów
Te schody mają dobre proporcje, nie są ani zbyt wąskie, ani zbyt strome. Pionowo rosnące rośliny tak dobrano, by podkreślały poziomą linię stopni.

Schody to kosztowne przedsięwzięcie, jeśli jednak będą dobrze usytuowane i …

Schody stalowe

Schody na belkach stalowych; 1 — belka stalowa, 2 — płyta Kleina, 3 — belka spocznikowa, 4 — stopnie z cegły lub betonu.

Schody stalowe.
W budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej o konstrukcji stalowej …

Schody żelbetowe

Kształty schodów żelbetowych (monolitycznych): a) jednobiegowe, b) dwubiegowe łamane, c) dwubiegowe, d) zabiegowe, e) spiralne, f) trójbiegowe łamane, g) trójbiegowe, h) wachlarzowe.

Schody żelbetowe.
Schody żelbetowe mogą być wykonane z betonu monolitycznego lub z elementów …

Schody drewniane

Schody drabiniaste: a) oparte na belkach drewnianych, b) na stropach żelbetowych; 1 — belka policzkowa, 2 — stopnie, 3 — poręcz, 4 — blachy łączące, 5 — kotew, 6 — belka stropowa.

Schody drewniane.
W budynkach drewnianych i jednorodzinnych (o …

Schody i pochylnie ruchome

Schody ruchome: a) przekrój podłużny, b) przekroje poprzeczne; 1 — napęd schodów, 2 — bieg schodów, 3 — obudowa, 4 — poręcz, 5 — stropy.

Schody ruchome służą do transportu ludzi w domach towarowych, na stacjach kolei podziemnych, dworcach …

Schody stałe cz.2

 Podział schodów ze względu na kąt nachylenia oraz wymiary stopni stosowane w budynkach o różnym przeznaczeniu.

Maksymalna wysokość stopni nie powinna być większa od:
15 cm — w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, przedszkolach,
17,5 cm — w budynkach mieszkalnych, użyteczności …

Schody stałe cz.1

Klatka schodowa: a) widok ogólny, b) przekroje poziome (rzuty) poszczególnych kondygnacji; 1 — ściana zewnętrzna, 2 — ściana wewnętrzna (poprzeczna), 3 — bieg ze stopniami, 4 — spocznik międzypiętrowy, 5 — spocznik piętrowy, 6 — prześwit między biegami (dusza).

Bloki dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Bloki wentylacyjne spalinowe i dymowe: a) bloki wentylacyjne i dymowe, b) bloki wentylacyjne z przewodem indywidualnym, c) bloki spalinowe z przewodem zbiorczym; 1 — blok podstawowy, 2 — blok podłączeniowy.

Na przewody dymowe i wentylacyjne w budynkach realizowanych z …

Złącza systemu szczecińskiego

Złącza poziome ścian zewnętrznych: a) widok połączenia 4 płyt w narożnikach, b) przekroje pionowe; 1 — ściana, 2 — płyta stropowa, 3 — zaprawa cementowa.

Złącza systemu szczecińskiego

Na rysunku pokazano połączenia ścian wewnętrznych z płytami stropowymi stosowane w …

Złącza systemu W-70

Złącza poziome ścian wewnętrznych i stropów (W-70): a) oparcie stropów na ścianie nośnej, b) oparcie stropów na ścianie usztywniającej; 1 — elementy ścian wewnętrznych, 2 — płyty stropowe, 3 — śruba rektyfikacyjna, 4 — beton, 5 — zaprawa cementowa, 6