Schody żelbetowe

Kształty schodów żelbetowych (monolitycznych): a) jednobiegowe, b) dwubiegowe łamane, c) dwubiegowe, d) zabiegowe, e) spiralne, f) trójbiegowe łamane, g) trójbiegowe, h) wachlarzowe.

Schody żelbetowe.
Schody żelbetowe mogą być wykonane z betonu monolitycznego lub z elementów prefabrykowanych. Schody żelbetowe monolityczne są stosowane w rozwiązaniach indywidualnych, tj. głównie tam, gdzie występują złożone kształty, wymiary nietypowe, mała liczba elementów itp. W budynkach wielorodzinnych i przemysłowych stosuje się schody typowe wykonywane w postaci prefabrykatów żelbetowych.

Schody płytowe żelbetowe oparte na ścianach.

Na rysunku  przedstawiono płytowe schody żelbetowe monolityczne. Bieg i płyta spocznikowa wykonywane są w postaci płyty załamanej. Schody płytowe stosowane są dla niedużych rozpiętości biegu. Przy większych rozpiętościach płyta jest gruba i ciężka. Płyta może być oparta swobodnie na ścianie lub może być zamocowana w ścianie albo na belkach.

Schody policzkowe monolityczne: a) przekrój, b) rzut.

Dla większych rozpiętości biegów stosuje się schody, których stopnie opierają się na belkach policzkowych. Belki policzkowe mogą opierać się bezpośrednio na ścianach lub belkach, najczęściej jednak opierają się na belkach spocznikowych, a te z kolei opierają się na ścianach. Inny rodzaj schodów płytowych przedstawiono na rysunku. Schody te mogą być wykonane z betonu monolitycznego lub z elementów prefabrykowanych.

Schody płytowe oparte na ścianie-słupie: a) widok, b) rzut pionowy elementu, c) rzut poziomy; 1 — ściana-słup, 2 — płyta spocznikowa, 3 — ściana-słup, 4 — fundament, 5 — strop międzypiętrowy.

W prefabrykowanych budynkach wielokondygnacyjnych stosuje się schody prefabrykowane. Płyty biegów opierają się na płytach spocznikowych. Są również stosowane schody składające się z płyt załamanych lub płyt opartych na belkach policzkowych załamanych.

Schody wspornikowe: a) ażurowe, b) pełne; 1 — stopień, 2 — wieniec, 3 — zbrojenie stopnia, 4 — podparcie tymczasowe.

W budynkach ze ścianami żelbetowymi monolitycznymi lub murowanymi stosowane są często schody wspornikowe żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. Na rysunku a pokazano stopnie schodów ażurowych, a na rys. b schodów pełnych. Stopnie (rys. a) utwierdzone są w wieńcu ukrytym w ścianie, natomiast stopnie (rys. b) utwierdzone są bezpośrednio w murze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *