Schody stalowe

Schody na belkach stalowych; 1 — belka stalowa, 2 — płyta Kleina, 3 — belka spocznikowa, 4 — stopnie z cegły lub betonu.

Schody stalowe.
W budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej o konstrukcji stalowej stosuje się przeważnie schody żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. W budynkach tych są również stosowane schody żelbetowe na belkach stalowych.
W starych budynkach można spotkać schody o konstrukcji stalowej — belki policzkowe i spocznikowe, w których płyty biegów i spoczników wykonane są z cegły podobnie jak w stropach Kleina.

 Schody na belkach stalowych: a) schody dwubiegowe, b) jednobiegowe typu drabiniastego; 1 — belka policzkowa, 2 — kątowniki, 3 — podnóżki, 4 — przednóżki, 5 — płyta Kleina, 6 — podłoga, 7 — legar, 8 — wykładzina drewniana stopni, 9 — balustrada.

Na rysunku  przedstawiono schody policzkowe stalowe ze stopniami wyłożonymi drewnem. Belki policzkowe mogą być wykonane z kształtowników walcowanych na gorąco (rys. 10.20b) lub zespawanych z blachy. Na wspornikach przymocowanych do belek policzkowych opiera się stopnie, które mogą być wykonane z drewna, betonu lub z blach metalowych. Schody ze stopniami stalowymi stosuje się najczęściej w budynkach przemysłowych.

Do komunikacji między pomieszczeniami położonymi na dwóch poziomach lub do obsługi pomostów w halach przemysłowych stosuje się często schody spiralne. Najczęściej słup tych schodów stanowi główny element nośny, na którym opierają się stopnie wspornikowe.

Schody stalowe spiralne; 1 — podnóżek, 2 — słup, 3 — belka policzkowa, 4 — balustrada.

Elementy wykończenia schodów.
Do elementów wykończenia schodów zalicza się balustrady i poręcze oraz okładziny stopni.
W zależności od położenia schodów w budynku, nasilenia ruchu pieszych, reprezentacyjności pomieszczeń, wymagań użytkowych itp. stosuje się okładziny z różnych materiałów. Do powszechnie stosowanych należą: drewno dębowe, kamień, zaprawy (beton) z twardym kruszywem oraz tworzywa sztuczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *