Złącza systemu OW-T/75

Schematy połączeń ścian zewnętrznych podłużnych; przekroje pionowy i poziomy; a) ściany zewnętrzne nośne, b) belka ściany nośnej; 1 — ściana zewnętrzna, 2 — strop, 3 – belka-ściana.

Złącza systemu OW-T/75

Na rysunku powyżej przedstawiono schematy połączeń ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi, a na rysunku poniżej ścian zewnętrznych w narożniku. Zbrojenie złącz jest podobne do pokazanych w innych systemach.

 Złącza kątowe; a), b) ściany zewnętrzne nośne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *