Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna.

Wentylacja naturalna jest to wymiana powietrza bez użycia urządzeń z napędem mechanicznym. Ma ona charakter grawitacyjny, czyli jest wywołana różnicą temperatury i ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Odmianami wentylacji naturalnej jest infiltracja, przewietrzanie i aeracja.

Infiltracja jest przykładem wentylacji niezorganizowanej. Występuje ona wówczas, gdy powietrze zewnętrzne napływa przez otwarte drzwi, szpary i inne nieszczelności.

Przewietrzanie ma miejsce wówczas, gdy wykorzystujemy różnicę ciśnienia powietrza do jego wymiany przez okresowe otwieranie drzwi i okien.

Aeracją nazywamy ciągłą wymianę powietrza przez otwory łączące pomieszczenia z otoczeniem, wykorzystującą różnicę temperatury i ciśnienia. Jest ona wentylacją naturalną zorganizowaną i może być łączona z wentylacją mechaniczną. Otworami wlotowymi są najczęściej ścienne kanały wentylacyjne wywiewne. Intensywność wymiany powietrza zwiększa się dzięki zastosowaniu na dachu wywietrzników, które zwiększają ciąg powietrza w przewodach wentylacyjnych.