Jaki jest koszt energii w zakupionym drewnie – 1 tona drewna z brzozy

Jaki jest koszt energii w zakupionym drewnie – 1 tona drewna z brzozy i wilgotności 50%?

Dokonano zakupu 1 t drewna brzozowego świeżego za cenę 85 zł. Wilgotność drewna określona metodą ważenia próbki przed i po suszeniu w temp. 105°C do osiągnięcia stałej wagi wyniosła 50%. Oznacza to, że dokonano zakupu 0,5 t drewna i 0,5 t wody. Wartość opałowa drewna o wilgotności 50% wynosi 8,2 GJ/t.

Obliczenia:

Cena energii w drewnie:

85 zł/t ÷ 8,2 GJ/t = 10,36 zł/GJ

Jeżeli pozostawimy drewno do wyschnięcia do wilgotności 15% (24 miesiące pod zadaszeniem) odpowiednie wielkości będą wynosiły:

ms = 0,51 t
mw = x t
mw/(ms +mw) = 0,15
mw = 0,09 t

Po okresie sezonowania waga drewna wyniesie:

m = ms +mw = 0,51 + 0, 09 = 0,6 t

Wartość opałowa drewna o wilgotności 15%, wg tabeli wynosi 15,79 GJ/t,
stąd wartość energetyczna posiadanego przez nas drewna jest równa:

0,6 t × 15,79 GJ/t = 9,47 GJ

a cena energii w drewnie wyniesie:

85 zł ÷ 9,47 = 8,97 zł/GJ

Dzięki przesuszeniu drewna użytkownik zyskał 1,39 zł/GJ energii, co oznacza 13,4 % mniej w stosunku do ceny w dniu zakupu. Nie jest to cała korzyść, ponieważ suche drewno wykorzystane jest w kotle lub kominku ze sprawnością co najmniej 20% wyższą niż drewno mokre, zatem korzyści wzrosną jeszcze bardziej. Ze spalania mokrego drewna uzyskalibyśmy 4,9 GJ/t ciepła użytecznego przy sprawności 60%, a koszt 1 GJ wyniósłby 85 zł/t: 4,92 GJ/t = 17,28 zł/GJ.

Dla drewna przesuszonego odpowiednie wartości wynoszą 7,58 GJ/t i 11,21 zł/GJ, a to już jest o 35% taniej przy spalaniu drewna suchego niż przy spalaniu drewna mokrego.

Metoda ważenia drewna i pomiaru wilgotności jest najlepszą metodą określania wartości energetycznej drewna dostarczanego do dużych kotłowni. Użytkownik powinien płacić za dostarczoną energię, a nie za masę, której znaczną część stanowi woda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *