Rekuperacja z ogrzewaniem powietrznym

Rekuperacja z ogrzewaniem powietrznym

Ogrzewanie powietrzne – współpraca z rekuperatorem

Ogrzewanie wodne, chociaż jest jeszcze najbardziej popularne w Polsce, nie jest jedynym systemem centralnego ogrzewania. Zamiast niego możemy zdecydować się na ogrzewanie powietrzne, w którym funkcję źródła ciepła pełni nadmuchowy piec grzewczy opalany gazem ziemnym, płynnym lub olejem opałowym. Ogrzane w nim powietrze jest transportowane kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń i wdmuchiwane do nich przez kratki nawiewne. Podstawową zaletą tego systemu ogrzewania jest możliwość połączenia go z wentylacją, dzięki czemu koszty inwestycyjne ograniczają się tylko do jednej, wspólnej instalacji. Jeżeli zdecydujemy się na system ogrzewania powietrznego, możemy uzupełnić go o centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła (rekuperator), która w istotny sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa. Jest to znakomite rozwiązanie dla fanatyków oszczędzania energii. Odzysk ciepła z powietrza możliwy jest w praktyce z pomieszczeń takich jak: łazienka i kuchnia, skąd powietrze usuwane jest bezpośrednio do atmosfery. Wykorzystując dodatkową centralę wentylacyjną z wymiennikiem krzyżowym, znaczne ilości tego ciepła możemy wykorzystać do podgrzewania świeżego powietrza zewnętrznego zasysanego przez piec nadmuchowy. W okresie zimowym oszczędności energii z tego tytułu mogą być dość duże. Centrala wentylacyjna (np. Mistral) może być zainstalowana w późniejszym okresie, co rozłoży w czasie wydatki związane z systemem.

Czy każdy budynek nadaje się do zainstalowania w nim ogrzewania powietrznego?

W zasadzie tak, chociaż istnieją małe wyjątki. Piece nadmuchowe i parametry pracy instalacji preferują tego typu ogrzewanie w budynkach o powierzchni powyżej 80 m2. Tak więc w budynkach o małej powierzchni tego ogrzewania nie możemy zastosować. Drugi wyjątek to budownictwo wielorodzinne. Tutaj też pojawia się problem małej powierzchni oraz sterowania systemem (jedno urządzenie grzewcze musiałoby obsługiwać więcej niż jedno mieszkanie).

Najlepsze do tego celu są budynki o budowie szkieletowej np. typu kanadyjskiego, gdzie ukrycie kanałów powietrznych nie podraża kosztów instalacji. W budynkach murowanych (jeśli nie ma możliwości rozprowadzenia kanałów ogrzewania powietrznego pod posadzką lub na poddaszu, ukrycie ich wymaga dodatkowej zabudowy. Istotne jest w tym wypadku projektowanie wyższych kondygnacji np. 2,70 m, aby część przewodów można było poprowadzić w suficie podwieszanym. Montaż instalacji najlepiej jest wykonywać w budynkach będących w stanie surowym. Przeróbki istniejących instalacji c.o. na instalacje ogrzewania powietrznego w budynkach już zamieszkałych, mogą okazać się drogie, a wręcz nieopłacalne.

Instalacja

Instalacja systemu ogrzewania powietrznego i rekuperacji powinna być wykonana z materiałów o dobrej ochronie akustycznej i termicznej. Dobór materiału winien uwzględniać: rodzaj budynku (jednorodzinny, biurowy, przemysłowy, gastronomiczny), parametry powietrza (wilgotność, ciśnienie, prędkość przepływu), sposób montażu (kryty, odkryty), stopień zapylenia powietrza (czy kanały będą musiały być czyszczone mechanicznie).

Poprawnie zaprojektowane i wykonany system ogrzewania powietrznego i wentylacji mechanicznej zapewnia sprawną i bezawaryjną pracę przez wiele lat. Źle zaprojektowany jest przyczyną zwiększonego hałasu i nierównomiernego rozkładu temperatur w pomieszczeniach. Projekt i wykonanie takiej instalacji należy więc zlecić firmie profesjonalnie zajmującej się ogrzewaniem powietrznym i rekuperacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *