Palenie drewnem mokrym

Palenie drewnem mokrym

Często praktykowane palenie drewnem mokrym powoduje znaczną utratę energii nie tylko z konieczności odparowania wilgoci w palenisku i odprowadzenia pary do komina, ale także na skutek obniżenia sprawności kotła lub kominka.

Wykraplanie się pary w kominie skraca trwałość ceramicznych przewodów kominowych. Popularna teoria, że podkłada się mokre drewno na noc po to, żeby się dłużej paliło jest prawdziwa tylko wtedy, gdy kocioł lub kominek jest rozszczelniony i niemożliwe jest ograniczenie ilości powietrza doprowadzanego do spalania. W takim przypadku potrzebna jest naprawa kominka.

Właściwości energetyczne drewna w porównaniu z innymi paliwami:

  Gaz ziemny
[m³]
Węgiel
[kg]
Słoma, 15% wilg.
[kg]
Drewno, 15% wilg.
[kg]
Olej opałowy
[l]
kWh MJ
 Gaz ziemny
[m³]
  1,35 2,46 2,22 0,98 9,72 35,0
 Węgiel
[kg]
0,74   1,82 1,65 0,73 7,22 26,0
 Słoma, 15% wilg.
[kg]
0,41 0,55   0,90 0,40 3,96 12,5
 Drewno, 15% wilg.
[kg]
0,45 0,61 1,11   0,44 4,39 15,8
 Olej opałowy
[l]
1,02 1,37 2,50 2,25   9,89 35,6
 kWh 0,103 0,138 0,253 0,228 0,101   3,60
MJ 0,0286 0,0385 0,0702 0,0633 0,0281 0,278  

Aspekt środowiskowy

Pelety to odnawialne, a więc przyjazne środowisku źródło energii!

   •   Spalanie peletów nie powoduje dodatkowej emisji CO², ponieważ ilość dwutlenku węgla powstająca przy spalaniu tego paliwa jest równa tej, którą w procesie fotosyntezy pobierają rośliny posadzone na miejscu spalonych,
   •   Pelety produkowane są z odpadów drzewnych, zatem ich produkcja przyczynia się do zmniejszenia problemu zagospodarowania odpadów i zużycia paliw kopalnych,
   •   Popiół uzyskany ze spalania peletów może być wykorzystywany jako nawóz.

Wskaźniki emisji dla różnych paliw:

Emisje
[mg/MJ]
Pelet Węgiel Olej opałowy Gaz ziemny
  Dwutlenek węgla 0 104 000 78 000 52 000
  Tlenek węgla 50 4 500 50 50
  Dwutlenek siarki 7 240 140 0
  Tlenki azotu 43 70 40 40
  Pyły 5 60 5 0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *