Złącza systemu szczecińskiego

Złącza poziome ścian zewnętrznych: a) widok połączenia 4 płyt w narożnikach, b) przekroje pionowe; 1 — ściana, 2 — płyta stropowa, 3 — zaprawa cementowa.

Złącza systemu szczecińskiego

Na rysunku pokazano połączenia ścian wewnętrznych z płytami stropowymi stosowane w systemie szczecińskim. Połączenie płyt stropowych na krawędziach podpartych odbywało się za pomocą pętli i łączników klamrowych wystających z płyt.

Wieńce stropowe na ścianach zewnętrznych nośnych (szczytowych) wykonywało się w celu wzmocnienia oparcia płyt stropowych na ścianach keramzyto-betonowych.

Złącze poziome trzech ścian wewnętrznych.

Na rysunku powyżej przedstawiono złącze ścian wewnętrznych, a na rysunku poniżej złącze pionowe ściany szczytowej ze ścianą wewnętrzną.

Złącze pionowe ściany szczytowej ze ścianą wewnętrzną wraz z oparciem płyt stropowych na ścianach nośnych szczytowych; przekrój pionowy i przekroje poziome; I-I, II—II i III—III (system „Sz”); 1, 2, 3, 4, 5 — pręty zbrojenia, 6 — wypełnienie betonem, 7 — dwie warstwy papy jutowej, 8 — blacha ocynkowana, 9 — wkładka aluminiowa, 10 — zaprawa cementowa, 11 — wieniec zbrojony 3 ∅ 12, 12 — styropian 2 mm, 13 — blacha.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *