Stropodachy

Na przekrycia budynków stosuje się dachy strome i dachy płaskie, zwane stropodachami. Stropodach stanowi przekrycie ostatniej kondygnacji i spełnia jednocześnie rolę stropu i dachu. Ustrojem nośnym jest strop, który wykonuje się przeważnie poziomo, niekiedy nad […]

Sklepienia cz.2

Przykłady wykonania otworów w sklepieniu walcowym. Sklepienia murowane wykonuje się z cegły pełnej ceramicznej, pustaków ceramicznych, bloków betonowych i klińców kamiennych. Sklepienia muruje się na sztywnym deskowaniu przybitym do krążyn lub żeber krążynowych. Układ cegieł […]

Sklepienia cz.1

 Sklepienia: a) walcowe, b) krzyżowe, c) klasztorne, d) klasztorne na sześciokącie, e) żaglowe, f) kopuła, g) kopuła żaglowa z nasadzoną czaszą, h) krzyżowe wspięte. Zależnie od przeznaczenia budynku i pomieszczeń oraz wystroju architektonicznego ich wnętrza […]

Stropodachy wentylowane

Szczegóły stropodachów odpowietrzanych: a) warstwa odpowietrzająca umiejscowiona bezpośrednio pod warstwą izolacji szczelnej, b) warstwa odpowietrzająca ze specjalnej papy karbowanej pod izolacją cieplną i wodochronną, c) warstwa odpowietrzająca pod izolacją cieplną i wodochronną, d) odpowietrzenie za […]