Sklepienia cz.2

Przykłady wykonania otworów w sklepieniu walcowym.

Sklepienia murowane wykonuje się z cegły pełnej ceramicznej, pustaków ceramicznych, bloków betonowych i klińców kamiennych. Sklepienia muruje się na sztywnym deskowaniu przybitym do krążyn lub żeber krążynowych. Układ cegieł w sklepieniu w obrębie otworów przedstawiono na rysunku powyżej.

Sklepienie klasztorne: a) krążyny sklepienia klasztornego, b) układ cegieł w sklepieniu z żebrami o przekroju 1 x 1 cegłę i kozub o grubości 1 cegły, c) układ cegieł w sklepieniu bez żeber.

Sklepienia klasztorne i krzyżowe są znacznie trudniejsze w wykonaniu niż sklepienia walcowe. Układ krążyn w deskowaniu sklepienia klasztornego pokazano na rysunku a. Sklepienie może być wykonane z żebrami o przekroju 1 x 1 cegły (rys. b) lub bez żeber (rys.c). W sklepieniu bez żeber warstwy cegieł stykających się w narożu muszą wzajemnie zachodzić na siebie (przenikać). Murowanie sklepień — klasztornego i krzyżowego odbywa się na pełnym deskowaniu.

Na rysunku poniżej pokazano deskowanie sklepienia krzyżowego oraz sposoby ujadania cegieł w sklepieniu murem zwykłym (rys. b) lub w jodełkę (rys. c).

Sklepienie krzyżowe: a) deskowanie, b) układ cegieł w sklepieniu z żebrami (mur zwykły), c) w sklepieniu bez żeber (w jodełkę).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *