System szczeciński

System szczeciński. Na rysunku przedstawiono elementy prefabrykowane stanowiące układ konstrukcyjny oraz ich wzajemne położenie w konstrukcji. W systemie szczecińskim były wznoszone budynki o wysokości 5 i 11 kondygnacji. Rozstaw ścian poprzecznych wynosił 2,4 m i […]

Konstrukcje ścianowo-płytowe wykonywane z elementów prefabrykowanych

Rodzaje konstrukcji ścianowo-płytowych. W budynkach wielokondygnacyjnych wykonywanych z elementów prefabrykowanych można wyróżnić trzy rodzaje konstrukcji: a)    wielkoblokową, b)    płytową (wielkopłytową), c)    mieszaną; blokowo-szkieletową lub płytowo-szkieletową. Do wykonania konstrukcji blokowej używa się bloków ściennych o wysokości […]