Systemy budownictwa prefabrykowanego – System ZSBO

Schematy konstrukcyjno systemu ZSBO: a) układ poprzeczny, b) układ podłużny; 1 — słup, 2 — rygiel, 3 — ściana pasmowa, 4 — płyta stropowa.

System ZSBO
Ustrój nośny budynków systemu ZSBO składa się ze słupów, rygli (belek) oraz płyt stropowych. Ponadto w skład systemu wchodzą elementy klatek schodowych i budowy dźwigów, ścian usztywniających i zewnętrznych oraz dachu.

Słupy kondygnacji, których wysokość wynosi 300, 330, 360, 450 i 540 cm przewidziano jako jedno- i dwukondygnacyjne, natomiast słupy kondygnacji o wysokości 300, 330 i 360 cm jako trójkondygnacyjne. Szerokość wszystkich rygli i słupów wynosi 30 cm.
Na rysunku powyżej przedstawiono konstrukcję budynku w systemie ZSBO. W systemie przewidziano układy konstrukcyjne poprzeczne i podłużne.

Połączenie elementów systemu ZSBO: a) przy slupie wewnętrznym, b) przy słupie i ryglu zewnętrznym.

Rygle systemu ZSBO.

Rygle składają się z części prefabrykowanej oraz betonowanej na miejscu budowy po ułożeniu płyt stropowych. Połączenie wzajemne słupów polega na zespawaniu wykonanych na ich końcach kołnierzy z kątowników. Rygle łączy się ze słupami przez zespawanie blach w miejscu oparcia rygla na wsporniku oraz zabetonowanie wieńca w górnej strefie rygla. Na rysunkach pokazano elementy składowe systemu. Wymiary poprzeczne słupów wynoszą 30×30, 30×45, 30×60 cm. Szerokość rygli wynosi 30 cm, wysokość zaś 20, 40, 60 cm.

Płyty stropowe.

Do wykonania stropów można użyć płyt żelbetowych pełnych Sp-16 o grubości 16 cm i wielootworowych Sk-22 o grubości 22 cm, sprężonych SP-26,5, TT-44 oraz żelbetowo-ceramicznych SC-26,5 cm. Długość płyt żelbetowych nie przekracza 6,0 m, żelbetowo-ceramicznych 7,20 m, natomiast sprężonych wynosi 6,0-15,0 m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *