Systemy budownictwa prefabrykowanego – JSB-W

Zasada konstrukcyjna systemu JSB-W: a) płyty stropowe SP (sprężone), b) płyty żelbetowe TT; 1 — płyta SP, 2 — płyta TT, 3 — słup, 4 — rygiel.

System JSB-W. System konstrukcyjny systemu JSB-W składa się ze słupów rygli (belek) i płyt stropowych. W skład systemu wchodzą również elementy klatek schodowych, szybów dźwigowych oraz ścian usztywniających i ścian piwnic. Stosowane są słupy jedno-, dwu- i trójkondygnacyjne. Zasadę konstrukcyjną systemu JSB-W przedstawiono na rysunku.

Rygle stropowe układane są w wycięciach slupów za pośrednictwem podkładek neoprenowych, bez dodatkowego mocowania. Sztywność przestrzenna, budynku zapewniają ściany usztywniające i ściany klatek schodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *