Systemy budownictwa prefabrykowanego – System ram H

Schematy konstrukcyjne systemu rama H: a) układ poprzeczny, b) układ podłużny, c) połączenie słupa, d) oparcie płyty stropowej na ryglu; 1 — rama, 2 — płyta stropowa, 3 — rama wewnętrzna, 4 — rama zewnętrzna, 5 — słup balkonowy, 6 — element balkonowy, 7 — nakładki, 8 — obetonowanie, 9 — wieniec, 10 — zaprawa.

System ram H.
Ustrój konstrukcyjny systemu ram H stanowi rama ustawiona w kierunku poprzecznym do osi podłużnej budynku lub równoległym oraz płyty stropowe. W skład systemu wchodzą elementy: rama H, płyty stropowe wielootworowe, przepony usztywniające, elementy przestrzenne balkonów i elementy klatek schodowych. Zasadę konstrukcyjną systemu ram H w układzie poprzecznym i podłużnym pokazano na rysunku.

Rozstawy ram H zarówno w układzie poprzecznym, jak i podłużnym zależą od długości stosowanych płyt stropowych; w budownictwie mieszkaniowym przyjmuje się zwykle nie większe od 6,0 m. Rozstaw słupów ram w układzie poprzecznym wynosi 6,0-7,2 m, natomiast w podłużnym 4,8-6,0 m.

W systemie ram H stosowane są ściany zewnętrzne osłonowe; warstwowe produkowane w zakładach lub ściany murowane. Ściany murowane mogą być jednowarstwowe bądź dwu- lub trójwarstwowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *