Ściany zewnętrzne w budynkach żelbetowych

Przekroje ścian osłonowych: a), b) ściany wypełniające murowe z okładziną, c), d) ściany osłonowe; 1 — strop, 2 — ściana podparapetowa, 3 — ściana osłonowa, 4 — ściana podparapetowa, np. z betonu komórkowego, 5 — ściana osłonowa, 6 — szczelina powietrzna,
7 — izolacja cieplna, 8 — kątownik.

W budynkach żelbetowych ściany zewnętrzne mogą być nośne, samonośne i osłonowe, natomiast w budynkach szkieletowych stalowych stosuje się przeważnie ściany osłonowe. Ściany osłonowe są ścianami zewnętrznymi nienośnymi i spełniającymi rolę przegrody izolacyjnej. Ściany te przenoszą obciążenie wywołane działaniem wiatru, które wraz z ciężarem własnym przekazują na konstrukcję nośną budynku.

W zależności od rodzaju użytego materiału na ściany oraz sposobu wykonania można je podzielić na ściany jedno- lub wielowarstwowe, które mogą być zawieszane na konstrukcji od strony zewnętrznej budynku lub — ściany wypełniające ustawiane na ryglach ram bądź wieńcach stropów. Na rysunku powyżej pokazano przekroje ścian osłonowych na wysokości nadproża do parapetu okna.  W budynkach wielokondygnacyjnych ze względu na zabezpieczenie przed przedostawaniem się ognia z dolnych kondygnacji na wyższe stosuje się pod oknami ścianki betonowe lub murowane, o wysokości nie mniejszej od 60 cm. Szczegół ściany wypełniającej trójwarstwowej przedstawiono na rysunku poniżej.

Przekroje ściany zewnętrznej trójwarstwowej: a) połączenie ściany ze stropem płytowym żelbetowym, b) połączenie ściany ze stropem i nadprożem; 1 — strop, 2 — ściana murowana, 3 — izolacja z wełny mineralnej, 4 — oblicówka z cegły, 5 — ościeżnica okienna.

Ściany osłonowe mogą być składane z elementów pionowych lub poziomych. W układzie pionowym elementy ścian mocuje się do słupków okiennych rozstawionych w odpowiednim rytmie, natomiast w układzie poziomym mocuje się do rygli.
Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych ścian osłonowych. Ściany te są przeważnie trójwarstwowe. Okładzinę zewnętrzną ścian wykonuje się najczęściej z płyt szklanych, metalowych (aluminium, stal nierdzewna) lub z płytek ceramicznych.

Sposoby mocowania ścian osłonowych: a) do słupów, b) do rygli; 1 — rygiel (ściana podokienna), 2 — ściana podokienna, 3 — słupek okienny, 4 — rygiel okienny, 5 — rama okienna, 6 — element ściany podokiennej, 7 — element ściany osłonowej z oknem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *