Rodzaje konstrukcji budynków wielokodygnacyjnych

Układy konstrukcyjne budynków ścianowych: a) podłużny, b) poprzeczny, c) dwukierunkowy mieszany, d) dwukierunkowy krzyżowy; 1 — ściana nośna, 2 — ściana usztywniająca, 3 — ściana osłonowa, 4 — ściana działowa, 5 — między mieszkaniowa ściana akustyczna.

Budynki wielokondygnacyjne o ustrojach ścianowych wykonuje się z cegły lub betonu. W niektórych krajach budynki wznoszone z cegły osiągają wysokości do 25 kondygnacji, natomiast wykonane z betonu (żelbetu) osiągają, wysokości znacznie wyższe — do 60 kondygnacji.

Ustrój nośny budynków ścianowych stanowią ściany nośne (tarcze), stropy oraz ściany usztywniające.

Zależnie od kierunku usytuowania ścian nośnych przejmujących obciążenia od stropów, rozróżnia się następujące układy konstrukcyjne:

a)    podłużny – o ścianach nośnych równoległych do podłużnej osi budynku i stropach rozpiętych prostopadle do tej osi (rys. a),
b)    poprzeczny — o ścianach nośnych prostopadłych do osi podłużnej budynku i stropach rozpiętych równolegle do tej osi (rys. b),
c)    mieszany — o ścianach nośnych prostopadłych i równoległych do osi podłużnej budynku (rys. c),
d)    krzyżowy — o ścianach nośnych usytuowanych zarówno równolegle, jak i prostopadle do podłużnej osi budynku i stropach opartych na obwodzie zbrojonych dwukierunkowo (rys. d).

W praktyce stosowane są również ustroje nośne złożone ze ścian i ram trzonów i słupów lub trzonów i ram.

 Układy ścian konstrukcyjnych budynku: a) zamknięty, b) otwarty.

Ze względu na stosowane ściany zewnętrzne budynki dzielimy na: budynki typu zamkniętego i budynki typu otwartego. W budynkach typu zamkniętego (rys. a) ściany zewnętrzne są ścianami konstrukcyjnymi i wykonywane są równolegle z innymi ścianami podczas wznoszenia budynku. W budynkach typu otwartego (rys. b) ściany zewnętrzne wykonywane są po wykonaniu ścian nośnych. Ściany te mogą być jako osłonowe lub samonośne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *