Rodzaje konstrukcji budynków wielokodygnacyjnych

Układy konstrukcyjne budynków ścianowych: a) podłużny, b) poprzeczny, c) dwukierunkowy mieszany, d) dwukierunkowy krzyżowy; 1 — ściana nośna, 2 — ściana usztywniająca, 3 — ściana osłonowa, 4 — ściana działowa, 5 — między mieszkaniowa ściana akustyczna.

Budynki wielokondygnacyjne o ustrojach ścianowych wykonuje się z cegły lub betonu. W niektórych krajach budynki wznoszone z cegły osiągają wysokości do 25 kondygnacji, natomiast wykonane z betonu (żelbetu) osiągają, wysokości znacznie wyższe — do 60 kondygnacji.

Ustrój nośny budynków ścianowych stanowią ściany nośne (tarcze), stropy oraz ściany usztywniające.

Zależnie od kierunku usytuowania ścian nośnych przejmujących obciążenia od stropów, rozróżnia się następujące układy konstrukcyjne:

a)    podłużny – o ścianach nośnych równoległych do podłużnej osi budynku i stropach rozpiętych prostopadle do tej osi (rys. a),
b)    poprzeczny — o ścianach nośnych prostopadłych do osi podłużnej budynku i stropach rozpiętych równolegle do tej osi (rys. b),
c)    mieszany — o ścianach nośnych prostopadłych i równoległych do osi podłużnej budynku (rys. c),
d)    krzyżowy — o ścianach nośnych usytuowanych zarówno równolegle, jak i prostopadle do podłużnej osi budynku i stropach opartych na obwodzie zbrojonych dwukierunkowo (rys. d).

W praktyce stosowane są również ustroje nośne złożone ze ścian i ram trzonów i słupów lub trzonów i ram.

 Układy ścian konstrukcyjnych budynku: a) zamknięty, b) otwarty.

Ze względu na stosowane ściany zewnętrzne budynki dzielimy na: budynki typu zamkniętego i budynki typu otwartego. W budynkach typu zamkniętego (rys. a) ściany zewnętrzne są ścianami konstrukcyjnymi i wykonywane są równolegle z innymi ścianami podczas wznoszenia budynku. W budynkach typu otwartego (rys. b) ściany zewnętrzne wykonywane są po wykonaniu ścian nośnych. Ściany te mogą być jako osłonowe lub samonośne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *