System LHS-N metalowego budownictwa halowego

Wiata o ustroju słupowo-wiązarowym: a) widok ogólny, b) przekrój poprzeczny, c) fragment przekroju podłużnego, d) fragment rzutu.

System LHS-N. Z elementów systemu LHS można wykonywać wiaty i hale nieocieplone o ustrojach konstrukcyjnych słupowo-wiązarowych oraz ramowym. Rozpiętość wiat i hal wynosi: 7,5; 9,0; 12,0 i 18,0 m, natomiast rozstaw słupów wynosi 4,5 lub 6,0 m. Na rysunku powyżej pokazano halę o ustroju słupowo-wiązarowym

Wiązary dachowe o rozpiętości do 12,0 m wykonuje się z kształtowników giętych, natomiast o rozpiętości 15,0 i 18,0 m z kształtowników gorąco walcowanych. Podobnie i słupy dla hal o rozpiętości do 9,0 m wykonywane są z blach giętych, natomiast dla rozpiętości 12,0 i 18,0 m — z dwuteowników gorąco walcowanych.
Elementy ramy, tj. rygle i słupy są wykonywane w wytwórni, a na montażu scalane na śruby.
Obudowa szkieletu konstrukcyjnego wiat i hal nieocieplonych może być wykonana ze stalowych blach fałdowych ocynkowanych albo płyt cementowych wysokofalistych. Blachy fałdowe lub płyty cementowe mocowane są do rygli ściennych. Szczegóły rozwiązań podane są w katalogu. Blachy fałdowe mogą być również układane poziomo fałdami i wówczas ściany są bezryglowe.

Pokrycie dachowe — blachy fałdowe, płyty cementowe — układane jest na płatwiach, które opierają się na wiązarach lub ryglach ram. Konstrukcja hal jest stężona następującymi tężnikami:
a)    połaciowymi poprzecznymi,
b)    pionowymi wiązarów w linii kalenicy,
c)    podłużnymi pionowymi w osiach słupów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *