System szczeciński

System szczeciński.
Na rysunku przedstawiono elementy prefabrykowane stanowiące układ konstrukcyjny oraz ich wzajemne położenie w konstrukcji. W systemie szczecińskim były wznoszone budynki o wysokości 5 i 11 kondygnacji. Rozstaw ścian poprzecznych wynosił 2,4 m i 4,8 m. Rozpiętość 4,8 m była graniczna dla stropów płytowych przyjętych w systemie o jednokierunkowym zbrojeniu.

Płyty stropowe bezotworowe o grubości 14 cm i wymiarach w planie 329×478 cm produkowano w następujących odmianach:
a)    podstawowej o rozpiętości 2,4 i 4,8 m,
b)    z otworami na przewody instalacyjne i wentylacyjne o rozpiętości 2,4 i 4,8 m.

Obrzeża płyt mogły być podparte lub niepodparte. Obrzeża podparte miały gniazda z pętlami rozmieszczonymi w odstępach 120 cm, niepodparte zaś profil potrzebny do ukształtowania spoiny, która po wypełnieniu zaprawą zapobiegała klawiszowaniu.

Ściany wewnętrzne o grubości 15 cm, wysokości 263 cm i długości 240 i 480 cm produkowano w następujących odmianach:
a)    płyty pełne 2,4 i 4,8 m,
b)    płyty z otworami drzwiowymi,
c)    płyty z nadprożami wspornikowymi,
d)    płyty z pionowymi bruzdami do oparcia łapy półpodestu klatki schodowej,
e)    płyty korytarzowe o długości 1,4 m,
f)    ramy dla klatek schodowych budynków 11-kondygnacyjnych.

Z górnego obrzeża płyty wystawały pręty rektyfikacyjne oraz montażowe. Ściany zewnętrzne nośne stanowiły płyty keramzytobetonowe o grubości 40 cm łącznie z warstwą fakturową grubości 2,5 cm.

Płyty zewnętrzne wykonywano w następujących odmianach:
a)    loggiowe środkowe o długości 4,8 m,
b)    loggiowe narożne o długości 5,1 m i 1,5 m,
c)    narożne,
d)    narożne pełne,
e)    ścianki kolankowe.

Obrzeża prefabrykatów były wyprofilowane po stronie zewnętrznej i wewnętrznej ściany. Wyprofilowanie od strony zewnętrznej służyło do wykonywania izolacji złączy, a po stronie wewnętrznej do zapewnienia ich wytrzymałości.

Ściany zewnętrzne samonośne wykonywało się z keramzytobetonu o grubości 36 cm wraz z fakturą oraz o długości 2,4 i 4,8 m.

Płyty o długości 4,8 m produkowano w następujących odmianach:
a)    z otworami okiennymi i drzwiowymi,
b)    loggiowe,
c)    balkonowe,
d)    ścianki kolankowe.

Obrzeża ścian profilowano w sposób podobny jak ściany zewnętrzne. Podobnie jak w systemie W-70, tak i w systemie szczecińskim oprócz wymienionych elementów w skład systemu wchodziły kabiny sanitarne oraz elementy klatek schodowych, loggi, balkonów i ścian piwnic. Na rysunku przedstawiono elementy ścienne oraz element stropowy wchodzący w skład systemu.

Elementy konstrukcyjne systemu szczecińskiego: a) ściana zewnętrzna, b) płyta stropowa, c) ściana wewnętrzna.