Konstrukcje hal żelbetowe prefabrykowane

 Hala o konstrukcji słupowo-wiązarowej; 1 — słup, 2 — wiązar kratowy, 3 — belka podsuwnicowa, 4 — płyty dachowe, 5 — płyty ścienne, 6 — stopa fundamentowa, 7 — pokrycie dachu, 8 — tężnik.

Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane są najczęściej stosowane w halach przemysłowych jedno- i wielonawowych, głównie ze względu na duże zapotrzebowanie tego rodzaju budynków, przemysłową ich produkcję oraz ułatwienie wykonawstwa na placu budowy. Z elementów prefabrykowanych mogą być wykonywane hale nie tylko o prostych kształtach, a również i o złożonych (hale widowiskowe, sportowe i inne). W halach przemysłowych stosuje się najczęściej ustroje konstrukcyjne słupowo-belkowe i słupowo-wiązarowe.

Ustrój nośny tego rodzaju hal stanowią:
a)    fundamenty (najczęściej stopy fundamentowe),
b)    słupy jedno- lub dwugałęziowe,
c)    dźwigary lub wiązary dachowe,
d)    pokrycie z płyt żelbetowych lub warstwowych,
e)    belki podsuwnicowe,
f)    tężniki podłużne i poprzeczne,
g)    ściany zewnętrzne i wewnętrzne,
h)    świetliki.

Rozpiętość hal zależy od elementów zastosowanych na przekrycie; halo przekryte dźwigarami belkowymi mają rozpiętości 12-30 m, natomiast hale przekryte wiązarami kratowymi 12-60 m. Dla mniejszych rozpiętości stosuje się dźwigary dachowe żelbetowe, dla większych zaś sprężone.
Istnieje wiele typów wiązarów dachowych i dźwigarów (belek dachowych) stosowanych na przekrycia hal.

Wiązary kratowe stosowane są głównie ze względu na zmniejszenie ciężaru dachu oraz oszczędności materiałów: betonu i stali. Kształt wiązarów żelbetowych jest podobny do wiązarów stalowych. Wysokość wiązarów przyjmuje się w granicach h = (1/7 – 1/10) l (l — rozpiętość).

Ze względu na możliwości transportu długość jednosegmentowych wiązarów nie przekracza 30 m. Powyżej tej długości stosuje się wiązary składane z segmentów i scalane najczęściej przez sprężenie na placu budowy. Do sprężania stosuje się kable wielożyłowe. Ze względu na montaż szczególnie korzystne są wiązary samostateczne, gdyż nie występuje potrzeba stosowania tężników pionowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *