Budynki żelbetowe monolityczne – Ustroje ramowe cz.4

Ustrój słupowo-płytowy (strop kasetonowy): a) widok, b) przykładowe kształtowanie głowic słupów, c) szczegół zbrojenia stropu kasetonowego; 1 – forma, 2 – zbrojenie żebra, 3 – zbrojenie płyty międzyżebrowej, 4 – beton płyty i żeber.

Jeśli siatka słupów w budynku ma większe rozpiętości (ponad 6,0 m) oraz występują większe obciążenia użytkowe, np. w domach handlowych itp., to wówczas stosuje się ustroje złożone ze słupów i stropów kasetonowych. W budynkach magazynowych i w parkingach stropy te wykonywano również dla siatki słupów 6,0 x 6,0 m oraz obciążeń zmiennych p ≥ 3,5 kN/m2.
Stropy kasetonowe mają grubość 20-60 cm. Żebra stropu usytuowane są w obu kierunkach, tworząc siatki o oczkach kwadratowych. Wymiary oczek wynoszą 30 x 30 – 150 x 150 cm. Do wykonania stropów używane są najczęściej formy z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym lub wytłaczane z blachy.

Układ kasetonów w stropie przedstawiono na rysunku. Nad słupami wykonuje się najczęściej płytę pełną (bez kasetonów). Kształt głowicy określa się z warunków wytrzymałościowych oraz estetyczno-użytkowych. Grubość płyty międzyżebrowej przyjmuje się z warunku nośności (np. przebicia pod naciekiem koła pojazdu) oraz z warunku użytkowania (izolacyjności akustycznej).

Rozprowadzenie przewodów instalacyjnych w wysokości stropów kasetonowych stanowi większe utrudnienie niż ma to miejsce w stropach płytowych. Wykonanie w żebrach stropu otworów na rury instalacyjne większych średnic powoduje zmniejszenie nośności żeber. Najczęściej przewody instalacyjni; podwiesza się pod stropem. Jeśli tego wymagają względy estetyczno-użytkowe, instalacje te zakrywa się sufitami podwieszonymi. Stropy z sufitami podwieszonymi nie stanowią najwłaściwszego rozwiązania, a ponadto mają większą wysokość od stropu bez sufitu podwieszonego, co powoduje powiększenie ogólnej kubatury budynku.

Zbrojenie żeber stropów kasetonowych wykonuje się z pojedynczych prętów układanych w obu kierunkach przenikających się żeber. Zbrojenie sprężające w wielopolowych stropach kasetonowych i rusztowych nie jest praktycznie stosowane ze względu na małe efekty techniczno-ekonomiczne i duże utrudnienie projektowania oraz wykonanie.

W ustrojach ramowych monolitycznych mogą być również stosowane stropy rusztowe oraz gęstożebrowe — żelbetowe i ceramiczno-żelbetowe. Strop może być uważany za rusztowy, jeśli w polu między podporami jest nie więcej niż sześć żeber. Układ żeber w takim stropie jest podobny do układu przyjmowanego w stropach kasetonowych, z tym że rozstaw żeber jest znacznie większy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *