Budynki żelbetowe monolityczne – Ustroje ramowe cz.2

Połączenie zbrojenia: a) w węźle ramy, b) przy zmianie wymiarów stupa; 1 — pręty podłużne słupa, 2 — pręty podłużne rygla, 3 — pręty podłużne żebra, 4 — strzemiona.

Na rysunku przedstawiono  połączenie we wspólnym węźle rygla ramy, słupa i żebra.
W budynkach wielokondygnacyjnych słupy mają przekrój zmienny na wysokości. Zmiany przekroju dokonuje się w wysokości rygla lub płyty stropowej. Szczegóły zbrojenia słupów przy zmianie przekroju pokazano na rys. b.

Żebra usytuowane prostopadle do rygli ram zapewniają sztywność budynku w kierunku podłużnym, szczególnie odnosi się to do żeber położonych w osi słupów, one bowiem wraz ze słupami tworzą ustrój ramowy wieloprzęsłowy.

Płyta stropowa przekazuje obciążenie ze stropu na żebra, jest ona jednokierunkowo zbrojona i zbrojenie główne umieszczone jest na dole płyty oraz na górze nad żebrami (podporami) prostopadle do żeber. W kierunku podłużnym, równoległym do żeber, przyjmuje się zbrojenie rozdzielcze. Do zbrojenia płyt używa się prętów o średnicy 6-14 mm. Pręty o mniejszych średnicach stosuje się do płyt cieńszych.

Ustrój słupowo-ryglowy; a) widok, b) zbrojenie płyty; 1 – słup, 2 — rygiel poprzeczny, 3 — rygiel podłużny, 4 — płyta, 5 — pręty główne zbrojenia dolnego, 6 — pręty główne zbrojenia górnego (nad ryglami).

Inny ustrój słupowo-ryglowy pokazano na rysunku. W osiach słupów w obu kierunkach budynku usytuowane są rygle, które są połączone sztywnymi węzłami ze słupami. Dzięki temu otrzymano ramy poprzeczne i podłużne zapewniające sztywność budynku. Słupy w tego rodzaju ustrojach są rozstawione na siatkach zbliżonych do kwadratu o wymiarach 5,0-7,0 m. Na żebrach opiera się płyta o grubości ok. 16-20 cm. Płyta zbrojona jest dołem w przęśle i górą nad podporami. Zbrojenie dolne płyty składa się z prętów ułożonych w obu kierunkach (zbrojenie krzyżowe), natomiast górne (rys. b) stanowią pręty główne ułożone nad żebrami prostopadle do żeber, które połączone są prętami rozdzielczymi ułożonymi równolegle do żeber.

Grubość płyt krzyżowo zbrojonych przyjmuje się w granicach 1/45 l(l— mniejsza rozpiętość) i nie mniej od 15 cm. Stropy te stosuje się tam gdzie obciążenia użytkowe są mniejsze od 3,0 kN/m2. Przy większych rozpiętościach rygli oraz obciążeniach większych od 3,0 kN/m2 wymagana jest znacznie większa grubość płyty i wysokość rygli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *