Hallbyggnader

Hallbyggnader eller hallar är vanligtvis envåningsbyggnader, vars bärande konstruktioner gör det möjligt att få rymliga interiörer. Formen på hallbyggnadens kropp beror på dess syfte, metod för användning och tillämpade konstruktions- och materiallösningar. Beroende på byggnadens natur […]

Tak

Branta och platta tak används för takläggning av byggnader, kallas platta tak. Det platta taket täcker övervåningen och fungerar både som tak och tak. Taket är den bärande strukturen, vilket vanligtvis görs horisontellt, ibland över […]

Valv, del 1

Valv: a) cylindrisk, b) korsformad, c) kloster-, d) kloster på sexhörningen, e) segelbåtar, f) kupol, g) en segelkupol med bifogad baldakin, h) korsformad klättrade. Beroende på syftet med byggnaden och rummen samt den arkitektoniska utformningen av deras inredning […]