Budovy hál

Sálové budovy alebo haly sú zvyčajne jednopodlažné budovy, ktorých nosné konštrukcie umožňujú získať priestranné interiéry. Tvar tela budovy haly závisí od jej účelu, spôsob použitia a aplikované konštrukčné a materiálové riešenia. Podľa charakteru stavby […]

Trezory, 1. časť

Trezory: a) valcovitý, b) krížový, c) mníšsky, d) mníšsky na šesťuholníku, e) plachetnice, f) kupola, g) kupola plachty s pripevneným prístreškom, h) kríž vyliezol. V závislosti od účelu budovy a miestností, ako aj od architektonického riešenia ich interiéru […]