Co trzeba wiedzieć o drewnie jako paliwie?

Co trzeba wiedzieć o drewnie jako paliwie?

Drewno jako paliwo występuje pod wieloma postaciami:

 

   •   szczapy (drewno rąbane),
   •   zrębki,
   •   trociny i wióry,
   •   kora,
   •   brykiety,
   •   pelety.

 

Wielopostaciowość drewna jako paliwa utrudnia przyjęcie jednoznacznych i jednakowych jednostek miar dla porównania różnych rodzajów paliwa drzewnego.

Dla ujednolicenia nazewnictwa i łatwiejszego posługiwania się drewnem jako paliwem proponuje się przyjęcie następujących definicji jednostek:

1 m³   jeden metr sześcienny objętości drewna litego (miąższość drewna) – np. 1 m³ wycięty z grubego pnia drzewa
  1 mp   jeden metr przestrzenny objętości drewna łącznie z powietrzem znajdującym się pomiędzy kawałkami drewna

1 mp zrębków, wiórów lub trocin
w zależności od ich zagęszczenia
<=>  ok. 0,4 m³ drewna
1 m³ drewna <=>  ok. 2,5 mp zrębków, wiórów
lub trocin lekko zagęszczonych
1 mp drewna opałowego
ułożonego w stosie
<=>  0,65-0,85 m³ drewna w zależności
od rozmiaru i kształtu wałków
1 mp gałęzi
ułożonych w stosie
<=>  0,25-0,45 m³ drewna
1 mp drewna kawałkowego
w postaci szczap
<=>  0,45-0,65 m³ drewna

 

Niejednoznaczne jest również używanie jednostek masy, gdyż 1 kg drewna suchego i 1 kg drewna mokrego oznaczają także zupełnie inne ilości drewna.
Ten sam m³ litego drewna nasycony wodą może ważyć 2 razy lub więcej niż m³ drewna suchego.

 

  1 kg m.s.  jeden kilogram masy suchej drewna czyli jeden kilogram drewna, z którego odparowano całą zawartość wody
  w [%]  wilgotność drewna jako paliwa wyrażona w procentach i określona wzorem

w = [mw / (ms + mw)] × 100%

gdzie:

mw – masa wody
ms – masa sucha drewna

 

Drewno jest materiałem porowatym i w zależności od gatunku drzewa posiada różną gęstość:

 

Gatunek
drewna
Gęstość
kg m.s./m³
  buk, dąb 570
  brzoza 510
  modrzew 460
  sosna, olcha 420
  świerk 400
  topola, wierzba 350

 

Najwłaściwszym sposobem oceny ilości drewna wg jego objętości jest przeliczenie z metrów przestrzennych na metry sześcienne drewna, co przy znajomości rodzaju drewna i jego wilgotności pozwoli na oszacowanie jego wartości opałowej za pomocą tabeli:

 

Wartość opałowa drewna [GJ/m³]
 Wilgotność
[%]
buk i dąb brzoza wierzba modrzew sosna i olcha świerk
  0 10,83 9,69 6,65 8,74 7,98 7,60
15 10,59 9,47 6,50 8,55 7,80 7,43
20 10,49 9,38 6,44 8,46 7,73 7,36
25 10,37 9,28 6,37 8,37 7,64 7,28
30 10,24 9,17 6,29 8,27 7,55 7,19
35 10,09 9,03 6,20 8,15 7,44 7,08
40   9,92 8,87 6,09 8,00 7,31 6,96
45   9,71 8,69 5,96 7,84 7,16 6,81
50   9,46 8,47 5,81 7,64 6,97 6,64
55   9,16 8,19 5,62 7,39 6,75 6,43
60   8,78 7,85 5,39 7,08 6,47 6,16

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *