Branden met nat hout

Verbranden met nat hout Het vaak beoefende roken met nat hout veroorzaakt een aanzienlijk energieverlies, niet alleen door de noodzaak om het vocht in de oven te verdampen en de stoom af te voeren naar de schoorsteen, maar ook als gevolg van een verminderd rendement van de ketel of haard. condensatie […]

Waarom biobrandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen?

Waarom biobrandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen? De versnelde ontwikkeling van de beschaving op aarde in de 20e eeuw zorgde voor een sterke toename van de vraag naar energie. Het opwekken van energie voor de productie van goederen en het voldoen aan de levensbehoeften van mensen resulteerde in een toename van het gehalte aan koolstofdioxide […]

Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie. Mechanische ventilatie is de uitwisseling van lucht die plaatsvindt dankzij het gebruik van mechanische apparaten. Mechanische ventilatie kan: vacuüm, wanneer het een onderdruk creëert in een geventileerde ruimte; lage druk, waarbij de luchtstroomsnelheid 3 ÷ 9 m / s is in de belangrijkste […]