Ustrój konstrukcyjny hali z dachem dwuspadowym

Schemat konstrukcyjny hali stalowej: a) widok, b) przekrój poprzeczny, c) rozwiązanie ściany szczytowej; 1— wiązar, 2 — slup, 3 — tężnik podłużny, 4 — tężnik ściany, 5 — tężnik połaciowy, 6 — rygle ściany.

Ustrój konstrukcyjny hali z dachem dwuspadowym przedstawiono na rysunku. Dźwigary połączone są zastrzałami ze słupami, tworząc sztywny układ typu ramowego w kierunku poprzecznym hali. Stężenia w ścianach zewnętrznych i w połaci dachowej usztywniają budynek w obu kierunkach. Rygle  w ścianach zewnętrznych stanowią ich usztywnienie na działanie sił poziomych oraz służą jako oparcie dla wypełniających materiałów ściennych.

 Połączenia rygli ze słupem na śruby: a), b) profile walcowane, c), d) profile spawane.

Na rysunku  pokazano sztywne połączenia na śruby rygla pełnościennego ze słupem pełnościennym. Przy połączeniu sztywnym podstawa słupa jest większa niż w połączeniu przegubowym.

Ustrój konstrukcyjny hali; 1 — stopa fundamentowa, 2 – rama z ryglem kratowym, 3 — płatew, 4 — tężnik, 5 — pokrycie.

Inną konstrukcję hali przedstawiono na rysunku. Ustrój nośny składa się z ram o ryglu kratowym. W kierunku podłużnym sztywność hali zapewniają tężniki pionowe ustawione w pośrednich polach słupów ścian podłużnych, tężnik połaciowy oraz płatwie. W hali nie przewidziano transportu podpartego. Szczegół połączenia rygla kratowego ze słupem przedstawiono na rysunku.

Szczegół połączenia rygla kratowego ze słupem; 1 — słup, 2 — pas górny kratownicy, 3 — pas dolny, 4 — krzyżulec.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *