System LHS-0 metalowego budownictwa halowego

Przekroje poprzeczne hal: a) OTP, b) OTW, c) OBT

Systemy metalowego budownictwa halowego.
Występuje duże zapotrzebowanie wielu gałęzi przemysłu na budownictwo halowe głównie średnich rozpiętości 12,0-24,0 m.
Hale metalowe są realizowane w Polsce głównie w systemach Mostostal LHS-0 i Mostostal LHS-N.

System LHS-0. Z elementów systemu LHS-0 można wykonać hale jedno-i wielonawowe ocieplone z transportem podpartym OTP, podwieszonym OTW i bez transportu OBT.

Rozpiętości naw wynoszą: 12,0; 18,0; 24,0 i 30,0 m, a rozstawy slupów 6,0 i 12,0 m. Wysokość hali jest wielokrotnością 120 cm i zależy od sposobu użytkowania. Największa łączna długość lub szerokość hali nie przekracza 150,0 m. Elementy konstrukcji stalowej przewidziano dla przekrycia „lekkiego” o obciążeniu razem ze śniegiem 60 kg/m2.

Na rysunku przedstawiono przekroje hal OTP z transportem podpartym, halę OTW z transportem podwieszonym i halę OBT bez transportu.

Na rysunku pokazano przekroje podłużne hal.

Przekroje podłużne hal: a) OTP, b) OTW, c) OBT.

Ustrój konstrukcyjny hal składa się z:
a)    słupów dwugałęziowych,
b)    wiązarów dachowych,
c)    płatwi,
d)    belek podsuwnicowych,
e)    elementów obudowy.

Wiązary o rozpiętości 12,0 m stanowią jeden segment montażowy, natomiast wiązary o rozpiętości 18,0; 24,0 i 30,0 m składają się z dwóch półwiązarów.
W ścianach zewnętrznych stosowane są słupki z dwuteowników.
W halach stosowane są belki podsuwnicowe blachownicowe lub belki z profili dwuteowych ze wzmocnionym pasem górnym. Obudowa ścian może być wykonana z płyt warstwowych mocowanych do słupków ściennych lub do rygli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *