Systemy W-70 i Wk-70 cz.2

Elementy prefabrykowane systemu W-70: a) płyta stropowa, b), c) podłużne obrzeża płyty wewnętrznej i zewnętrznej, d) ściana nośna wewnętrzna, e) szczegół obrzeża, f) ściana nośna szczytowa wielowarstwowa, g) ściana osłonowa; 1 — pionowe obrzeże proste, 2 — pionowe obrzeże wklęsłe, 3 – pionowe obrzeże skrócone, 4 – pionowe obrzeże narożne, 5 – pionowe obrzeże proste, 6 – pionowe obrzeże wklęsłe.

Ściany wielowarstwowe składały się z następujących warstw:
a)    zewnętrznej fakturowej o grubości 6 cm,
b)    izolacyjnej (styropian lub wełna mineralna) o grubości 6 cm,
c)    konstrukcyjnej o grubości 8 cm.

Ściany osłonowe z betonu komórkowego mogły być wykonywane jako wielkowymiarowe scalane z dyli gazobetonowych bądź jako pasy podokienne i filarki międzyokienne. Grubość elementów wynosiła 24 cm.
Prefabrykaty ścian piwnic produkowano dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Prefabrykaty ścian wewnętrznych przewidziano jako betonowe o wysokości 257 cm, grubości 20 cm i długości: 120, 180 i 240 cm. Prefabrykaty u produkowano o długościach rzeczywistych mniejszych o 22 cm i 1 cm od długości modularnej.
Dla nadziemnych ścian zewnętrznych wielowarstwowych lub z betonu komórkowego przewidziano 2 rodzaje prefabrykatów ścian piwnic o grubości 24 cm, które różniły się długością.
Ściany zewnętrzne poddasza mogły być wykonywane z prefabrykatów, betonowych o grubości 20 cm i wysokości 120 i 180 cm oraz z betonu komórkowego.
Oprócz wymienionych podstawowych elementów w skład systemu wchodziły takie elementy, jak: ściany loggi, prefabrykaty klatek schodowych, płyty dachowe i balkonowe oraz ścianki ażurowe poddasza.

Na rysunku powyżej przedstawiono elementy prefabrykowane systemu W-70. Najistotniejsze różnice pomiędzy wersją oryginalną W-70 i wersją Wk-70 były następujące:

a)    wprowadzono, w miejsce kanałowych płyt stropowych o grubości 22 cm płyty pełne o wysokości 16 cm,
b)    w związku ze zmianą grubości płyt stropowych zmieniono kształt obrzeży oraz wysokość płyt ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
c)    wprowadzono odmienne ukształtowanie obrzeży pionowych ścian zewnętrznych poprzez zastąpienie podwójnego kanału dekompresji części uszczelniającej złącza w systemie W-70 kanałem pojedynczym z zastosowaniem pionowej wkładki uszczelniającej,
d)    wprowadzono odmienny montaż zewnętrznych ścian osłonowych, polegający na zawieszaniu ich za pomocą stalowych wieszaków na poprzecznych ścianach nośnych,
e)    wprowadzono wtapianie dolnych krawędzi płyt ścian nośnych i wieniec stropowy,
f)    wprowadzono całkowite ujednolicenie obrzeży czołowych i bocznych płyt stropowych, spocznikowych i podestowych, przez co ograniczono liczbę odmiennych wkładek kształtujących obrzeża,
g)    wprowadzono ujednolicone rozwiązanie zewnętrznych ścian nośnych jako płyty wielowarstwowe o grubości 27 cm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *