Systemy budownictwa prefabrykowanego – System BWP-71

Przekrój budynku system BWP-71: a) budynek ze stropami wspornikowymi i podpiwniczony, b) budynek niepodpiwniczony bez wsporników; 1 — slup, 2 — rygiel, 3 — płyta stropowa, 4 — płyta dachowa, 5 — belka podścianowa, 6 — płyta ścienna, 7 — płyta rampy, 8 — ściana oporowa, 9 — stopa.

System BWP-71.
Układ konstrukcyjny wielokondygnacyjnego budynku przemysłowego przedstawiono na rysunku. Na tym rysunku przedstawiono dwa przekroje budynków, jeden budynek ze wspornikami i podpiwniczony, drugi bez wsporników i nie-podpiwniczony.
Konstrukcję budynku stanowią: stropy typu kielichowego, słupy, rygle stropowe i stropodachowe oraz płyty stropowe i stropodachowe.

W systemie BWP-71 mogą być wznoszone budynki o wysokości do 5 kondygnacji podpiwniczone i bez podpiwniczenia.

Stosowane siatki słupów (n·6,0×6,0) m; (n·7,5)x6,0 m; (n·9,0) x 6,0 m lub (6,0 + 3,0 + 6,0) x 6,0 m; (7,5 + 3,0 + 7,5) x 6,0 m.

Podstawowymi- elementami konstrukcyjnymi systemu są slupy, rygle oraz płyty stropowe. Zbrojenie wystające ze słupów służy do połączenia słupów i rygli w węźle. Słupy parteru i piwnic ustawione są w kielichach stóp fundamentowych.

Rygle stropowe i stropodachowe przedstawiono na rysunkach.

Węzły sztywne uzyskuje się przez wypełnienie betonem przestrzeni między ryglami na słupie oraz przestrzeni między płytami na ryglu. Dzięki monolitycznemu połączeniu elementów prefabrykowanych uzyskuje się ramy ze sztywnymi węzłami ustawione w kierunku poprzecznym budynku. Sztywność budynku w kierunku podłużnym uzyskuje się przez wykonanie — między płytami w osi slupów — żeber podłużnych monolitycznych.

Płyty stropowe: a) normalna, b) przysłupowa, c) skrajna.

Ściany zewnętrzne mogą być wykonane z płyt żelbetowych z warstwą izolacyjną lub z płyt z betonu komórkowego.

Na rysunku d przedstawiono szczegół połączenia ściany zewnętrznej ze słupem i stropem.

Połączenia słupów z ryglami i płytami stropowymi: a) przekrój pionowy, b) aksjonometria, c) wspornik rygla, d) widok połączenia ściany ze słupem; 1 — rygiel, 2 — słup, 3 — płyta stropowa przysłupowa, 4 — nadbeton, — 5 — pręty wystające z rygli i słupów, 6 — pręty wystające z płyty, 7 — strzemiona wystające z rygla, 8 — zbrojenie wspornika monolitycznego, 9 — słup skrajny, 10 — nakładka kotwiona w słupie.

W systemie BWP—71 przewidziano również możliwość wykonania rygli (podciągów) monolitycznych betonowanych na miejscu wbudowania. Do wykonania mogą być użyte formy stalowe rygli, które mocuje się do słupów prefabrykowanych. Słupy wykonywane są przeważnie o przekroju stałym bez wsporników. Zbrojenie wystające ze słupa przenika się ze zbrojeniem rygla (podciągu), a po zabetonowaniu uzyskuje się sztywny węzeł ramy.

Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, formy stalowe rygla przenoszone są na inną kondygnację.
Zasada stosowania rygli montażowych jako form stalowych jest szeroko rozpowszechniona we wszystkich rodzajach budownictwa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *