Stropodachy

Na przekrycia budynków stosuje się dachy strome i dachy płaskie, zwane stropodachami. Stropodach stanowi przekrycie ostatniej kondygnacji i spełnia jednocześnie rolę stropu i dachu. Ustrojem nośnym jest strop, który wykonuje się przeważnie poziomo, niekiedy nad niektórymi pomieszczeniami może być wykonany z małym nachyleniem. Spadki połaci dachowej dla odprowadzenia wody uzyskuje się przez stosowanie pochylonej konstrukcji lub ścianek ażurowych.

Dachy strome mają zwykle konstrukcję niezależną od konstrukcji stropu. Więźbę dachową wykonuje się z drewna, elementów prefabrykowanych żelbetowych lub z kształtowników stalowych. Ze względu na trudności wykonania transportu, montażu oraz znaczny ciężar elementów żelbetowych więźba dachowa z tych elementów nie jest często wykonywana. Natomiast tam gdzie występuje potrzeba budowy dachów stromych stosuje się stal lub drewno.
Dachy drewniane są szeroko stosowane w niskim budownictwie mieszkaniowym i rolniczym. W budownictwie wielorodzinny stosuje się stropodachy betonowe.
Stropodach składa się z konstrukcji nośnej, warstw paroizolacji i izolacji cieplnej, konstrukcji lub warstwy kształtującej spadek oraz izolacji wodoszczelnej ułożonej na warstwie wyrównawczej. Rozróżnia się stropodachy pełne (zamknięte) z paroizolacją, wentylowane i odpowietrzane.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *