Schody stałe cz.2

 Podział schodów ze względu na kąt nachylenia oraz wymiary stopni stosowane w budynkach o różnym przeznaczeniu.

Maksymalna wysokość stopni nie powinna być większa od:
15 cm — w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, przedszkolach,
17,5 cm — w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej,
19    cm — w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach dwukondygnacyjnych,
20    cm — w schodach piwnic i strychach.

Nachylenia biegów oraz wymiary stopni h x s, w zależności od miejsca użytkowania schodów przedstawiono na rysunku powyżej.

Zwisy stopni: a) z przednóżkiem pionowym, b) z przednóżkiem nachylonym.

Stopnie wykonuje się ze zwisem od 2 do 4 cm. Zwis zwiększa szerokość stopnia, dzięki czemu stopnie są wygodniejsze. Na rysunku poniżej przedstawiono różne kształty schodów w rzucie stosowanych w budynkach o różnym przeznaczeniu.

Rodzaje schodów w zależności od kształtu w rzucie poziomym: a) jednokierunkowe jednobiegowe, b) jednokierunkowe trójbiegowe, c) jednokierunkowe zespolone, tl) łamane jednobiegowe, e) łamane trójbiegowe, f) łamane zespolone, g) powrotne jednobiegowe, h) powrotne dwubiegowe, i) powrotne trójbiegowe, j) powrotne zespolone, k) dwukierunkowe trójbiegowe w kształcie T, 1) wachlarzowe jednobiegowe, m) wachlarzowe zespolone, n) kręcone.

Minimalna wysokość przejść pod biegami i spocznikami schodów, mierzona pionowo, nie powinna być mniejsza niż 2,0 m w budynkach mieszkalnych, z wyjątkiem wejść do piwnic i strychów, gdzie dopuszcza się wysokość nie niższą niż 1,90 m. Prześwit między biegami (duszą) wynosi zwykle 5 do 10 cm, aby można ułożyć deskowanie schodów i wykonać łagodne zaokrąglenie pochwytu balustrady.

Minimalna wysokość przejść pod biegami i spocznikami schodów.

Ze względu na potrzebę szybkiej ewakuacji ludzi z budynku w czasie pożaru, klatki schodowe tak się rozmieszcza, aby drogi dojścia do nich były możliwie najkrótsze, w zależności od kategorii niebezpieczeństwa pożarowego lub kategorii zagrożenia ludzi. Schody ze stopniami zabiegowymi mogą być stosowane wyłącznie wtedy, gdy nie mają charakteru dróg ewakuacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *