Schody drewniane

Schody drabiniaste: a) oparte na belkach drewnianych, b) na stropach żelbetowych; 1 — belka policzkowa, 2 — stopnie, 3 — poręcz, 4 — blachy łączące, 5 — kotew, 6 — belka stropowa.

Schody drewniane.
W budynkach drewnianych i jednorodzinnych (o wysokości do 2 kondygnacji) stosuje się najczęściej schody drewniane. W ostatnich jednak latach schody wykonuje się przeważnie z materiałów ogniotrwałych, a jedynie stopnie okładane są drewnem.

Na rysunku powyżej przedstawiono schody drabiniaste (strome), które mają zastosowanie w budynkach gospodarskich i małych domach mieszkalnych. Schody te składają się z belek policzkowych i stopni (podnóżków). Podnóżki stopni wsunięte są w bruzdy policzków na głębokość 2-2,5 cm. Połączenie podnóżków z policzkami wykonuje się na jaskółczy ogon lub najczęściej bez niego (rys. a).

Schody wykonuje się głównie z drewna sosnowego. Podnóżki schodów o większym ruchu i w lokalach o wyższym standardzie wykończenia wykonuje się z drewna dębowego. Drewno używane do wykonania schodów powinno być odpowiednio wyschnięte. Wszystkie połączenia elementów powinny być dokładnie i ściśle wykonane, aby w trakcie użytkowania schodów nie było dokuczliwych skrzypnięć.

Schody policzkowe: a) schody ze stopniami zabiegowymi widok i rzut, b) szczegół oparcia belki policzkowej na belce spocznikowej, c), d) szczegóły połączenia belki spocznikowej ze słupkiem; 1 — belka policzkowa, 2 — belka spocznikowa, 3 — słupek, 4 — podnóżek, 5 — przednóżek, 6 — bruzdy do osadzenia stopni.

Najczęściej wykonywane są schody ze stopniami osadzonymi w belkach policzkowych, rzadziej zaś z nakładanymi na policzki. Policzki biegów mogą opierać się końcami na belkach spocznikowych (rys. b) lub za pośrednictwem czopów mogą opierać się w gniazdach wykonanych w słupkach ustawionych na belkach spocznikowych (rys. d). Przednóżek stopnia wpuszcza się na półwpust w podnóżek górny i przytwierdza gwoździami lub wkrętami do tylnej bocznej powierzchni podnóżka dolnego. W celu zapobieżenia późniejszemu skrzypieniu schodów górny brzeg przednóżka powinien być o 3-5 mm wyższy w środku niż na końcach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *