Ogólne wiadomości o wentylacji pomieszczeń

Ogólne wiadomości o wentylacji pomieszczeń.

Wentylacją nazywamy proces wymiany powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi lub w pomieszczeniach magazynowych żywności. Zadaniem wentylacji jest usunięcie z pomieszczeń powietrza zanieczyszczonego dwutlenkiem węgla, parą wodną, kurzem i nadmiernymi ilościami ciepła, a doprowadzenie powietrza czystego, bogatego w tlen. Powietrze, w którym przebywają ludzie, musi być czyste i mieć: wilgotność, temperaturę i prędkość przepływu dobrane tak, aby jego stan był zbliżony do stanu normalnego powietrza atmosferycznego i aby człowiek nie odczuwał chłodu ani nadmiernego ciepła. Wentylacja może być nawiewna, gdy doprowadzane jest świeże powietrze, wywiewna, gdy usuwane jest zanieczyszczone powietrze i nawiewno-wywiewna, gdy jednocześnie doprowadzane jest świeże powietrze i usuwane powietrze zanieczyszczone. Ilość usuwanego i doprowadzanego powietrza oblicza się na podstawie ilości ciepła i wilgoci wydzielanych przez ludzi, urządzenia oraz żywność w magazynach. Można również tę ilość obliczyć, przyjmując wielokrotność wymiany, to jest liczbę wymian całej objętości powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny. W zakładach gastronomicznych oprócz wentylacji naturalnej stosuje się wentylację mechaniczną, a także klimatyzację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *