Konstrukcje ścianowo-płytowe wykonywane z elementów prefabrykowanych

Rodzaje konstrukcji ścianowo-płytowych.

W budynkach wielokondygnacyjnych wykonywanych z elementów prefabrykowanych można wyróżnić trzy rodzaje konstrukcji:
a)    wielkoblokową,
b)    płytową (wielkopłytową),
c)    mieszaną; blokowo-szkieletową lub płytowo-szkieletową.

Do wykonania konstrukcji blokowej używa się bloków ściennych o wysokości jednej kondygnacji i szerokości 90, 120, 150 i 180 cm oraz płyt stropowych o długości 240-600 cm i szerokości 60-180 cm. Długość i szerokość płyt 1 zmienia się co 30 cm. Na rysunku a przedstawiono schemat konstrukcji blokowej o poprzecznym układzie ścian nośnych, a na rys. b o podłużnym układzie.

Schematy konstrukcji płytowych z podłużnym i poprzecznym układem ścian nośnych przedstawiono na rys. c, d. Płyty stropu mogą opierać się na dwóch, trzech bądź czterech ścianach (rys. e, i). Tarcze ścian wykonuje się : z płyt o wysokości jednej kondygnacji i szerokości równej połowie lub całej szerokości budynku. Płyty stropowe mogą być wykonane o szerokości płyt stosowanych w budynkach o konstrukcji blokowej, lub wymiarach odpowiadających wymiarom poziomym przekrywanego pomieszczenia.

Ustrój mieszany ścianowo-słupowy o podłużnym układzie ścian nośnych przedstawiono na rys. g, natomiast na rys. h pokazano ustrój ścianowo-ramowy z poprzecznym układem ścian nośnych. Ustroje mieszane stosuje się zwykle tam, gdzie występuje potrzeba uzyskania większych pomieszczeń. Mniejsza liczba ścian umożliwia wprowadzanie zmian w kształtowaniu pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *