Klimatyzacja centralna i lokalna

Klimatyzacja centralna i lokalna.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniach gastronomicznych instaluje się często urządzenia klimatyzacyjne, które nie tylko dokonują wymiany powietrza, lecz również regulują jego wilgotność i temperaturę, niezależnie od klimatu zewnętrznego i od procesów zachodzących w tych pomieszczeniach. Każde urządzenie klimatyzacyjne jest wyposażone w aparaty do oczyszczania, ogrzewania, chłodzenia, nawilżania, osuszania i przetłaczania powietrza oraz automatykę do samoczynnej regulacji założonych warunków klimatycznych pomieszczeń. Podstawowym elementem instalacji klimatyzacyjnej jest komora klimatyzacyjna (rysunek).

Rysunek. Schemat komory klimatyzacyjnej:  1 — przepustnica powietrza zewnętrznego, 2 — przepustnica powietrza obiegowego, 3—filtr powietrza, 4 — nagrzewnica wstępna, 5 — ochładzacz, 6 komora zraszania, 7 — nagrzewnica wtórna, 8 — wentylator.

Powietrze świeże 1 i częściowo obiegowe 2 z pomieszczeń jest zasysane przez wentylator 8 i kierowane na filtr powietrza 3, nagrzewnicę wstępną 4 lub ochładzacz 5, a następnie komorę zraszania z dyszami wodnymi 6 i nagrzewnicę wtórną 7 do wentylatora 8, skąd jest wytłaczane do klimatyzowanych pomieszczeń.

Dla celów klimatyzacyjnych powietrze może być przygotowywane centralnie, miejscowo lub w urządzeniach mieszanych.

W klimatyzacji centralnej powietrze przygotowuje się w urządzeniach umieszczonych poza klimatyzowanymi pomieszczeniami ( maszynownia w piwnicy, rzadziej na poddaszu).

Rysunek. Schemat urządzenia klimatyzacyjnego: a) scentralizowanego, b) 2-strefowego.

Całkowicie przygotowane powietrze rozprowadzane jest kanałami do żądanych pomieszczeń (rysunek a). W przypadku klimatyzacji częściowo mieszanej (dwustrefowej, jak na rysunku b) nagrzewnice lub chłodnice strefowe (ew. wentylatory) znajdują się w klimatyzowanych pomieszczeniach, a pozostała aparatura w centralnej maszynowni. Powietrze o pewnej temperaturze i wilgotności względnej jest dostarczane kanałami do pomieszczenia, w którym za pomocą chłodnicy, nagrzewnicy lub mieszania uzyskuje ściśle wymagane parametry.

W klimatyzacji miejscowej wszystkie urządzenia przygotowujące i wprawiające w ruch powietrze znajdują się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Urządzenia te stanowią zwarty agregat o niewielkich wymiarach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *