Co to jest rekuperacja?

Przed podjęciem decyzji o wyborze instalacji wentylacji mechanicznej oraz rekuperatora

Na wstępie należy przeanalizować korzyści płynące z zastosowania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach mieszkalnych. Problem ten możemy rozpatrywać w dwóch aspektach: komfortu i ekonomi. Większość opracowań mówi, że systemy te zapewniają:
– filtrację powietrza
– skuteczne usuwanie przykrych zapachów
– brak przeciągów oraz coraz to bardziej uciążliwego hałasu ulicznego
– likwidację nadmiernej ilości pary wodnej z pomieszczeń
– stały dopływ świeżego powietrza
– znaczną oszczędność w kosztach ogrzewania
O ile pierwsze trzy punkty wydają się być jasne, to kolejne nie są już tak oczywiste. Należy je rozumieć przez pryzmat zagadnienia tzw. komfortu klimatycznego. Pamiętać też musimy aby powietrze, które nas otacza miało takie właściwości fizyczne, aby człowiek przy różnych stanach pracy oraz odpoczynku odczuwał komfort przebywania w pomieszczeniu. Zatem odpowiednia ilość świeżego powietrza, jego temperatura, ruch, czystość, wilgotność i jonizacja są to czynniki decydujące o odczuwanym komforcie, które należy mieć szczególnie na uwadze podczas podejmowania decyzji o zastosowaniu wentylacji mechanicznej.
Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest najbardziej opłacalne w obiektach mieszkalnych o bardzo dobrej izolacji cieplnej. W takich budynkach zużycie ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego stanowi znaczną część całości zużywanego ciepła, a co za tym idzie także zużywanej energii. Drugim istotnym warunkiem jest zastosowanie w budynku wentylacji mechanicznej.
Powyższe stwierdzenia prowadzą do wniosku iż aby w pełni wykorzystać zalety systemu wentylacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych należy rozwiązanie to uwzględnić już na etapie projektowania budynku. System ten może być stosowany też w obiektach modernizowanych, gdzie przeprowadzono termorenowację. Istotny jest odpowiedni dobór urządzeń i prawidłowy rozdział powietrza w instalacji wentylacyjnej. Wydajność centrali rekuperacyjnej można dobrać w oparciu o kryterium sanitarno-higieniczne tzn. minimum świeżego powietrza na osobę. Nie powinno się oszczędzać na wydajności centrali rekuperacyjnej, gdyż możemy nie uzyskać w pewnych okresach wyżej wymienionego minimum ilości świeżego powietrza w pomieszczeniach. Rozdział powietrza we właściwie wentylowanym domu powinien być taki aby świeże powietrze z zewnątrz napływało do pomieszczeń zwykle najmniej zanieczyszczonych: pokoi dziennych lub sypialni. Stamtąd przepływa do przedpokoju, a następnie do pomieszczeń, w których wydziela się dużo zanieczyszczeń i wilgoci, czyli do kuchni, łazienki lub toalety skąd jest usuwane poprzez rekuperator na zewnątrz. Taki sposób przepływu powoduje, że do pokoi nie napływają zanieczyszczenia i wilgoć z kuchni, łazienki i toalety. Biorąc pod uwagę dokumentacje dostarczane przez producentów zastosowanie rekuperatorów do odzysku ciepła pozwala zaoszczędzić w optymalnych warunkach nawet 75%, a niekiedy ponad 80%, energii cieplnej potrzebnej na ogrzanie powietrza wentylacyjnego. Dane te nie odbiegają znacznie od wyników uzyskiwanych podczas normalnej eksploatacji.
Głównym czynnikiem warunkującym wybór odpowiedniego urządzenia do odzysku ciepła wentylacyjnego jest kryterium energetyczne – koszty eksploatacji i racjonalizacja zużycia energii. Zatem wybierając Rekuperator należy zwrócić szczególną uwagę na sprawność wymiennika oraz efektywność odzysku ciepła. Koszty ponoszone na zakup urządzeń z wymiennikiem obrotowym i krzyżowym są zbliżone do siebie. Zastosowanie rurki ciepła będzie wiązało się z większym początkowym wydatkiem gdyż jest ona droższa, ale koszty eksploatacji są mniejsze poniewaz nie wymaga ona dostarczania energii zewnętrznej i posiada nieduże wymiary. Wymienniki z glikolem są stosunkowo drogie, głównie z uwagi na koszt pompy cyrkulacyjnej, przewodów i armatury. Największy koszt ponosi się przy zakupie pompy ciepła, jest to związane z faktem iż urządzenie to zapewnia zarówno odzysk ciepła zimą, a latem schładza powietrze. Stosując pompy ciepła ponosimy też większe koszty eksploatacyjne z uwagi na zwiększone zużycie energii elektrycznej. Jednakże ciepło powstające w wyniku pracy pompy jest oddawane do powietrza nawiewanego. Najmniejsze koszty eksploatacyjne ponosi się w przypadku zastosowania central z wymiennikami obrotowymi (wysoka sprawność). Koszty eksploatacji central z wymiennikami płytowo-krzyżowymi, krzyżowo-przeciwprądowymi oraz rurkami ciepła są porównywalne.
Dokonując wyboru urządzenia rekuperacyjnego należy także zwrócić uwagę na rodzaje izolacji i zabezpieczenia antykorozyjne. W prawidłowo wykonanej centrali rekuperacyjnej powinno być również wyeliminowane przenoszenie drgań wentylatora na obudowę urządzenia. Nie należy równocześnie zapominać o wentylatorach, które muszą być odpowiedniej wielkości. Zagwarantuje to , że będą one dysponowały odpowiednią wydajnością przy stosunkowo niskich obrotach co zaowocuje niewielkim poziomem hałasu. Obok jakości filtrów istotna jest też ich lokalizacja, tak w przypadku powietrza nawiewanego i wywiewanego powinny być umiejscowione przed wentylatorem (na ssaniu) dzięki czemu zdołają wychwycić różnorakie pyły, co wpływa korzystnie na żywotność wentylatora i silnika. Gdy centrala wyposażona jest w czujnik zabrudzenia filtrów, wówczas sama „przypomni” nam o konieczności ich wymiany. Istotne są również zabezpieczenia przeciw szronieniu na wymienniku.
Z uwagi na konieczność obsługi opisywanych urządzeń przez człowieka nie bez znaczenia jest także automatyka i sterowanie. Może to być sterowanie mechaniczno-elektryczne, elektroniczne lub cyfrowe. W centralach przeznaczonych do stosowania w domach jednorodzinnych jest ono przeważnie uproszczone. Jednak możliwości płynące ze sterowania cyfrowego lub elektronicznego wpływają istotnie na łatwość i wygodę obsługi systemu, pozwalając np. na czasowe wyłączanie i włączanie centrali w cyklach dobowych czy tygodniowych, uzależnienie parametrów pracy urządzenia od warunków panujących wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, czy na włączenie jej do systemu sterowania budynkiem. Jednakże wszystkie te udogodnienia podnoszą znacząco koszty inwestycyjne.

Podsumowanie

Celem stosowania wentylacji z odzyskiem ciepła jest dostarczanie świeżego powietrza w sposób zapewniający komfort cieplny, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii, dzięki zastosowaniu rekuperatora zapewniającego wymianę ciepła pomiędzy powietrzem usuwanym, a powietrzem świeżym. Rozważając zakup takiego urządzenia należy zauważyć iż największą i nie słabnącą popularnością na rynku cieszą się urządzenia z wymiennikami krzyżowymi z uwagi na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz opłacalność stosowania w małych budynkach, takich jak domki jednorodzinne. Zastosowanie odzysku ciepła wentylacyjnego w obiektach o dużych kubaturach wymaga nie tylko dość kosztownej inwestycji w urządzenia, ale także kosztowna jest sama instalacja wentylacyjna. Z tego względu coraz częściej stosowane są w takich obiektach nowoczesne układy odzysku ciepła wentylacyjnego specjalnie dobierane już na etapie projektowania budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *