Budynki żelbetowe monolityczne – Ustroje ramowe cz.3

Ustrój słupowo-płytowy: a) widok, b) podział płyty na pasma, c): siatka zbrojenia górnego płyty, d) siatka zbrojenia dolnego płyty.

W ostatnich latach szeroko stosowane są w budownictwie stropy płytowe oraz kasetonowe. Stropy płytowe są ciężkie; należy to brać pod uwagę przy projektowaniu budynków wielokondygnacyjnych, przy stosowaniu większych siatek słupów oraz w przypadku posadowienia budynku na gruncie słabym. Ze względu na zużycie betonu, stropy płytowe mogą być uważane za nieekonomiczne, jednak ze względu na prostotę wykonania znalazły one szerokie zastosowanie.

Za ekonomiczny przy obciążeniu zmiennym p ≤ 5,00 kN/m2 można uznać strop o grubości płyty ok. 20-25 cm, zaprojektowany na siatce słupów 6,00 x 6,00 do 7,20 x 7,20 m. W przypadku gdy na strop działają większe obciążenia p > 5,00 kN/m2, np. w magazynach, lepiej stosować stropy grzybkowe (rys. a) lub z płytami głowicowymi (rys. c).

Ustrój słupowo-płytowy (strop głowicowy): a) widok, b) przekrój przez głowicę, c) przekrój przez płytę głowicową.

Do wykonania stropów płytowych stosuje się deskowanie składające się z elementów inwentaryzowanych produkowanych przez różne firmy. Stojaki są przeważnie metalowe teleskopowe, natomiast beleczki o pełnym przekroju lub kratowanym z drewna klejonego, a płyty formy (blachy) ze sklejki.

Stropy z płytami głowicowymi są łatwiejsze w wykonaniu od stropów grzybkowych i najczęściej wykonywane są w budynkach magazynowych, garażach itp. Wymiary w planie kwadratowych lub prostokątnych płyt głowicowych (rys. c) przyjmuje się równe 0,33/ (l — rozpiętość płyty), natomiast grubość płyty głowicowej, łącznie z płytą stropową, określa się z warunków wytrzymałościowych, przy czym nie powinna być ona większa niż 1,5-krotna grubość płyty. Płyty głowicowe mogą mieć również kształt koła, jeśli słupy są o przekroju kołowym lub wielobocznym.
Wykonanie stropów płytowych, tak o stałej grubości, jak i z płytą głowicową jest proste. Płyty zbrojone są zwykle siatkami ze stali zwykłej.
Pasmo płyty dzieli się na pasma głowicowe i międzygłowicowe. W pasmach głowicowych zbrojenie układa się na dole płyty, natomiast w pasmach głowicowych i nad podporami — na górze.
W płytach o grubości większej od 18 cm można układać przewody instalacyjne o średnicy do 10 cm (np. dla urządzeń klimatyzacyjnych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *