Budynki monolityczne cz.2

Budynek hotelu Forum: a) rzut poziomy kondygnacji powtarzalnej, b) przekrój poprzeczny.

Na rysunku przedstawiono rzut powtarzalnego piętra oraz przekrój pionowy budynku hotelowego Forum w Warszawie. Wysokość budynku Forum wynosi 95,0 m (32 kondygnacje) powyżej terenu. Ściany poprzeczne wykonane są o zmiennej grubości; 40 cm piwnice i parter, 25 cm 1—5 piętra, 20 cm od 5 piętra do góry. Ściany podłużne mają grubość 30 cm w piwnicy, 20 cm na parterze i 15 cm wyżej. Stropy są płytowe o grubości 30 cm w części podziemnej i 20 cm powyżej terenu.
Ściany i stropy kondygnacji typowych powtarzalnych budynków ścianowych wykonywane są za pomocą form (deskowań) przestawnych pojedynczych i przestrzennych. Części budynku niepowtarzalne lub rzadko powtarzalne — fundamenty, podziemie, parter i poddasze — mogą być wykonywane metodą tradycyjną przy użyciu drobnowymiarowego uniwersalnego sprzętu (deskowania, stojaki teleskopowe).

W 30-kondygnacyjnym budynku mieszkalnym w Chicago przyjęto ustrój nośny ścianowo-słupowy. Ściany nośne rozmieszczono na obwodzie budynku oraz wewnątrz na osi poprzecznej przy szybach windowych i klatce schodowej. Grubość ścian jest stała na całej wysokości budynku i wynosi 30 cm. Płyty stropowe mają grubość 20 cm, a ich rozpiętość nie przekracza 6,0 m.

Inny ustrój konstrukcyjny ma budynek biurowy firmy „Pirelli” w Mediolanie . Wysokość tego budynku wynosi 125 m. Ustrój konstrukcyjny stanowią dwie ściany poprzeczne oraz dwa trzony usytuowane na końcach budynku, połączone stropami. Ściany wykonano o zmiennym przekroju na wysokości budynku, grubość ściany u podstawy wynosi 2,0 m, a u góry 30 cm. Stropy płytowe oparte na belkach kablobetonowych o wysokości 75 cm i długości 24,0 m oraz 14,3 m, rozstawionych co 1,5 m.

Rzut kondygnacji powtarzalnej budynku biurowego „Pirelii” w Mediolanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *