Bloki ścienne w budynkach wielokondygnacyjnych

 Rozmieszczenie bloków w ścianach nośnych.

Bloki ścienne w budynkach wielokondygnacyjnych mogą być ustawione w ścianie w jednej linii (rys. a) lub mijankowo (rys. b). W budynkach o wysokości do 5 kondygnacji styki bloków ściennych mogą pokrywać się na wysokości, natomiast w budynkach powyżej 5 kondygnacji należy unikać ciągłych styków ze względu na możliwość wystąpienia w nich dużych naprężeń ścinających.

W ścianach wykonywanych z płyt wielkowymiarowych nie stosuje się zmiany położenia styków, ponieważ naprężenia styczne przenoszą połączenia dyblowe.

Styki pionowe ścian ze złączami dyblowymi.

Sztywność przestrzenną budynku zapewniają ściany ustawione w kierunku poprzecznym i podłużnym. W budynkach o poprzecznym układzie ścian nośnych należy stosować ściany usztywniające usytuowane w kierunku podłużnym, natomiast w budynkach o podłużnym układzie ścian nośnych stosuje się poprzeczne ściany usztywniające. Ponadto stropy i ściany łączy się wieńcami lub odpowiednio ukształtowanymi połączeniami, które wiążą poszczególne elementy w całość i zapewniają przestrzenną pracę budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *