Vad du behöver veta om ved som bränsle?

Vad du behöver veta om ved som bränsle?

Trä som bränsle finns i många former:

 

loggar (hugget ved),
träflis,
sågspån och spån,
kora,
briketter,
pellets.

 

Träets mångformiga karaktär som bränsle gör det svårt att anta entydiga och identiska måttenheter för jämförelse av olika typer av träbränsle.

För att standardisera nomenklaturen och underlätta användningen av ved som bränsle, föreslås det att följande definitioner av enheter antas:

1 m³ en kubikmeter massiv trävolym (träets tjocklek) – t.ex.. 1 m³ skuren från en tjock trädstam
1 smp en kubikmeter vedvolym, inklusive luften mellan träbitarna

1 mp träflis, spån eller sågspån
beroende på deras densitet
<=> ok. 0,4 m³ trä
1 m³ trä <=> ok. 2,5 mp träflis, spån
eller lätt komprimerat sågspån
1 mp ved
staplade
<=> 0,65-0,85 m³ trä beroende på
på rullarnas storlek och form
1 mp gren
staplade
<=> 0,25-0,45 m³ trä
1 träklump
i form av stockar
<=> 0,45-0,65 m³ trä

 

Användningen av massenheter är också tvetydig, därför att 1 kg torr ved och 1 kg våt ved betyder också helt andra mängder ved.
Samma m³ massivt trä mättat med vatten kan väga 2 gånger eller mer än m³ torr ved.

 

1 kg m.s. ett kilo torr vedmassa, alltså ett kilo ved, från vilken allt vatteninnehåll avdunstades
w [%] träets fukthalt som bränsle uttryckt i procent och bestämt av formeln

w = [mw / (ms + mw)] × 100%

var:

mw – massa vatten
ms – torr massa av trä

 

Trä är ett poröst material och har, beroende på trädslag, olika täthet:

 

Typ
trä
Densitet
kg m.s./m³
buk, ek 570
Björk 510
lärkträd 460
tall, Al 420
gran 400
poppel, wierzba 350

 

Det lämpligaste sättet att bedöma mängden ved efter dess volym är att konvertera från kubikmeter till kubikmeter virke, som, med kunskap om träslaget och dess fukthalt, gör det möjligt att uppskatta dess värmevärde med hjälp av tabellen:

 

Träets värmevärde [GJ/m³]
Fuktighet
[%]
bok och ek Björk wierzba lärkträd tall och al gran
0 10,83 9,69 6,65 8,74 7,98 7,60
15 10,59 9,47 6,50 8,55 7,80 7,43
20 10,49 9,38 6,44 8,46 7,73 7,36
25 10,37 9,28 6,37 8,37 7,64 7,28
30 10,24 9,17 6,29 8,27 7,55 7,19
35 10,09 9,03 6,20 8,15 7,44 7,08
40 9,92 8,87 6,09 8,00 7,31 6,96
45 9,71 8,69 5,96 7,84 7,16 6,81
50 9,46 8,47 5,81 7,64 6,97 6,64
55 9,16 8,19 5,62 7,39 6,75 6,43
60 8,78 7,85 5,39 7,08 6,47 6,16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.