Valv, del 2

Exempel på att göra hål i det cylindriska valvet.

Tegelvalv är gjorda av fulla keramiska tegelstenar, keramiska block, betongblock och stenblock. Valven är byggda på styv form som är spikad på valven eller revbenen. Arrangemanget av tegelstenar i valvet inom öppningarna visas på ritningen ovan.

Klostervalv: a) klostervalvets cirklar, b) arrangemang av tegelstenar i valvet med tvärsnittsribbor 1 x 1 tegel och tjocka jackor 1 tegelstenar, c) ordning av tegelstenar i valvet utan revben.

Kloster och korsvalv är mycket svårare att göra än cylindriska valv. Placeringen av cirklarna i formen av klostervalvet visas i figur a. Valvet kan göras med revben med tvärsnitt 1 x 1 tegelstenar (Lodjur. b) eller inga revben (rys.c). I ett valv utan revben måste de lager av tegel som rör vid hörnet överlappa varandra (penetrera). Murning av kloster och korsvalv utförs vid full ombordstigning.

Bilden nedan visar formen på korsvalvet och sätten att tegelstenar bjälkar i valvet med en vanlig vägg (Lodjur. b) eller fiskbens (Lodjur. c).

Korsvalv: a) ombordstigning, b) ordning av tegelstenar i valvet med revben (vanlig vägg), c) i valvet utan revben (fiskbens).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *