Väggblock i flera våningar

Arrangemang av block i bärande väggar.

Väggblock i flervåningshus kan placeras i en vägg (Lodjur. a) eller passerar (Lodjur. b). I byggnader upp till 5 i våningen kan väggblockens kontakter sammanfalla i höjd, medan i byggnaderna ovan 5 golv bör kontinuerliga kontakter undvikas på grund av risken för höga skjuvspänningar i dem.

I väggar av stora paneler ändras inte kontakternas position, eftersom de tangentiella spänningarna överför pluggar.

Vertikala väggfogar med pluggfogar.

Byggnadens rumsliga styvhet säkerställs av de tvärgående och längsgående väggarna. I byggnader med tvärsnitt av bärande väggar bör förstyvningsväggar i längdriktningen användas, medan i byggnader med ett längsgående arrangemang av bärande väggar används tvärgående förstyvningsväggar. Dessutom är tak och väggar förbundna med dragbalkar eller lämpligt utformade anslutningar, som binder samman enskilda element och säkerställer byggnadens rumsliga arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *