Rulltrappor och ramper

Trappor i rörelse: a) longitudinell sektion, b) tvärsnitt; 1 - trappkörning, 2 - trappa, 3 - bostäder, 4 - ledstång, 5 - tak.

Rulltrappor används för att transportera människor i varuhus, vid tunnelbanestationer, järnvägsstationer och där, där det bör finnas kontinuerlig rörelse för människor. Trappans hastighet är 0,6-1,0 Fröken. Rulltrappans lutning är vanligtvis 10-30 ° och bör inte överstiga 60 °. Rulltrapporna tillverkas i olika längder och följande bredder mellan räckena: 60, 90 i 120 centimeter.

På flygning av rulltrappor med en bredd 60 cm kan bara köras av en person. Av dessa skäl är de oekonomiska och används inte i varuhus. På trappstegen breda 90 cm kan två personer stå. Men den vanligaste på 1 grad faller 1,5 personer. Rulltrappor med en bredd 120 cm räcker för fri passage på ett steg av två, och till och med tre personer. Schemat för rulltrappan visas i figuren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.