Prefabricerade byggsystem

Till sist 40 Under förra seklets år användes många olika system av prefabricerade bostäder och allmän konstruktion i Polen. De bärande strukturerna i dessa system var prefabricerade armerade betongelement, produceras främst i permanenta produktionsanläggningar.
De vanligaste bostadssystemen var: W-70, WK-70, OWT-67, OWT-75, WUF-T, Szczeciński, WWP, Domino.
I alla system var det möjligt att implementera en eller två typer av byggnader industriellt. Element som ingår i byggnaden tillverkades i permanenta anläggningar och levererades till byggarbetsplatsen, och där samlades de i lag.
Alla problem relaterade till: design, produktion, transport av element och montering av byggnader. Det var inte möjligt att montera byggnader i ett annat system från element som producerats för ett system. Det var dock möjligt att delvis använda elementen i ett system i det andra.
Förutom systemkonstruktion har strukturella system utvecklats–monteringstekniker: MED (Żerańska), J (Jelonki), H (ram H) och andra. I bygg- och monteringssystem löses alla konstruktions- och monteringsproblem, under installationsproblem, efterbehandling, skiljeväggar, ytterväggar, utrustning etc.. löses med stor frihet.
Vissa delar av de nämnda systemen och teknikerna produceras fortfarande och används i allmänhet och bostadsbyggande. Detta gäller främst golvplattor, avgas- och rökventilationsblock, balk trappor, etc..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.