Naturlig ventilation

Naturlig ventilation.

Naturlig ventilation är utbyte av luft utan användning av drivna enheter. Det är av gravitationskaraktär, d.v.s. det orsakas av skillnaden i temperatur och lufttryck i och utanför rummet.

En variant av naturlig ventilation är infiltration, vädring och luftning.

Infiltration är ett exempel på oorganiserad ventilation. Det inträffar då, när utomhusluft strömmar in genom den öppna dörren, luckor och andra läckor.

Vädring sker då, när vi använder skillnaden i lufttryck för att ersätta den genom att periodvis öppna dörrar och fönster.

Luftning vi kallar det kontinuerliga utbytet av luft genom öppningarna som förbinder rummen med omgivningen, med hjälp av temperatur- och tryckskillnad. Det är organiserad naturlig ventilation och kan kombineras med mekanisk ventilation. De vanligaste inloppsöppningarna är väggutsugsventilationskanaler. Intensiteten på luftväxlingen ökar tack vare användningen av ventiler på taket, som ökar luftdraget i ventilationskanalerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.