markvärmeväxlare GHE

markvärmeväxlare – GWC

Vi föreslår att berika det grundläggande återvinningssystemet med en markvärmeväxlare.

Markvärmeväxlare säkerställer tillförseln av frisk luft med stabila parametrar till byggnaden under hela året. På vintern är luften förvärmd och fuktad ( befuktning endast i grusmarksvärmeväxlaren). Luften som förbereds på detta sätt skyddar recuperatorn mot frysning och minskar den negativa påverkan av torr luft på slemhinnorna. På sommaren kyler och torkar GHE luften, så varma dagar, hemma, mikroklimatförhållandena kan förbättras avsevärt, skaffa ett mycket billigt i drift luftkonditioneringssystem för rum.

En ytterligare fördel med grusmarksvärmeväxlaren är dess filtreringsegenskaper. Den stora mängden grus fungerar som ett naturligt filter och fångar damm i luften utanför.

Tack vare kombinationen av ett mekaniskt ventilationssystem med värmeåtervinning och en markvärmeväxlare blir vi effektiva:
– kyla byggnaden under varma dagar,
– stödja regleringen av luftfuktigheten i byggnaden under hela året,
– ytterligare uppvärmning av ventilationsluft vintertid,
– luftförfiltrering,
– skydd av inomhusenheter mot frysning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.