Byggnadspelare av stål

Stödstänger på fundamentet: a), b) kolumnbaser, c) detaljer om fästet på ankarbultarna; 1 - Pol, 2 - basen på stolpen, 3 - ankarstänger,

Kolonnerna vilar på fundamentet via kolonnbasen, vars struktur beror på kolonnens tvärsnitt och metoden för att ansluta kolonnen med fundamentet; styv, ledad. I bilden 8.44 presenterar strukturen på pelarens bas och metoderna för anslutning till fundamentet. För att eliminera felaktigheter i utförandet - dimensionella avvikelser i vertikal riktning - och för att säkerställa korrekt överföring av krafter från kolonnen till grundfoten, kommer pelarna att stanna på betong "injekteringsbruk", och dessutom förankrar den dem till fundamentet med hjälp av ett ankare.

Under de senaste åren har armerade betongplattor på trapesformade plåtar använts i stor utsträckning i ramkonstruktion. Dessa tak används enkelt både på grund av sin enkelhet, och enkel utförande.

Beroende på balkarnas avstånd och lasternas storlek används olika höjder på korrugerade ark. Högvågs trapetsformade plåtar används för större belastningar och större avstånd mellan takbjälkar. Strålavståndet är 1,5-3,0 m. För små spann används fasta I-balkar, för de större (gör ok. 15,0 m) genombrutna balkar, och över detta spänn gitterbalkar. Utrymmet i takhöjd används för att leda den elektriska installationen, ventilation och luftkonditionering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *