Rökblock, förbränning och ventilation

Förbrännings- och rökventilationsblock: a) ventilation och rökblock, b) ventilationsblock med enskild kanal, c) förbränningsblock med en uppsamlingsrör; 1 - basblock, 2 - anslutningsblock.

Blocken som visas i figuren användes för rök- och ventilationskanaler i byggnader konstruerade av element med stora block och stora paneler.. Kanaler av block kan placeras i väggar som inte överför last från taket eller i hål som finns kvar för kablar i golvplattor. Det finns individuella och kollektiva kablar.

Blocken som används för kablarna är gjorda av keramiska beslag, grusbetong och eldfast betong. Rök- och avgasrör är gjorda av värmebeständiga block. De enskilda rören är anslutna till uppsamlingsröret i varannan våning. De två sista våningarna måste ha enskilda kanaler ledda över taket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.