Allmän information om ventilation av lokaler

Allmän information om ventilation av lokaler.

Ventilation är processen för luftväxling i rum avsedda för människor eller i matförråd. Ventilationens uppgift är att ta bort luften som är förorenad med koldioxid från rummen, ånga, damm och stora mängder värme, tillförsel av ren luft, rik på syre. Luft, där människor bor, det måste vara rent och ha: fuktighet, temperatur och flödeshastighet valt ja, att dess tillstånd är nära det för normal atmosfärisk luft och att en person inte känner kyla eller överdriven värme. Ventilation kan vara inlopp, när frisk luft tillförs, uttömma, när den förorenade luften samt till- och frånluften avlägsnas, när frisk luft tillförs samtidigt och förorenad luft avlägsnas. Mängden luft som avlägsnas och tillförs beräknas utifrån mängden värme och fukt som avges av människor, vitvaror och mat i lager. Du kan också beräkna detta belopp, antar en multipel av utbyte, detta är antalet förändringar av hela luftvolymen i rummet inom en timme. I serveringsanläggningar används förutom naturlig ventilation mekanisk ventilation, samt luftkonditionering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.